Gadilaox  

Arabiskt Fullblod pl

Gadila är ett sto som föddes 1937 i Polen.

Gadila föddes upp av Pelkinie.

----*----
----*----

Anlag

Anlag som är angivna eller beräknade på Gadilas och hennes familjs anlag och fenotyper, läs mer här.

(gG)/(C)
placeholder image

Avkommor

Gadila har följande avkommor i hästkatalogen:

Kaszmirox  pl

Arabiskt Fullblod

Farys IIox  pl

Arabiskt Fullblod

Mlech Iox  pl

Arabiskt Fullblod

Krzyzyk Iox  pl

Arabiskt Fullblod

Doraox  pl

Arabiskt Fullblod

Sahara IVox  pl

Arabiskt Fullblod

El-Kebir Iox  pl

Arabiskt Fullblod

Sahara IIIox  pl

Arabiskt Fullblod

Hebdaox  hu

Arabiskt Fullblod

Hermitox  in

Arabiskt Fullblod

221 Amurath-16ox  ro

Arabiskt Fullblod

Amurathox  de

Arabiskt Fullblod

Odyssejaox  pl

Arabiskt Fullblod

Ryfkaox

Arabiskt Fullblod

Mazepa Iox  pl

Arabiskt Fullblod

Mazepaox  pl

Arabiskt Fullblod

Achmet Ejubox  pl

Arabiskt Fullblod

Deliaox  pl

Arabiskt Fullblod

Laniaox  pl

Arabiskt Fullblod

Al Nabiox  pl

Arabiskt Fullblod

Pamelaox  pl

Arabiskt Fullblod

Frygaox  pl

Arabiskt Fullblod

Kohejlanox  pl

Arabiskt Fullblod

Medwinox  pl

Arabiskt Fullblod

Bibiox

Arabiskt Fullblod

Oazaox  pl

Arabiskt Fullblod

El-Kebir Iox  pl

Arabiskt Fullblod

Gazella IIIox  pl

Arabiskt Fullblod