Planetaox  

Arabiskt Fullblod pl

Planeta är ett sto som föddes 1958 i Polen.

----*----
----*----

Anlag

Anlag som är angivna eller beräknade på Planetas och hennes familjs anlag och fenotyper, läs mer här.

(G)
placeholder image

Avkommor

Planeta har följande avkommor i hästkatalogen:

Naborox  _su

Arabiskt Fullblod

Negatiwox  _su

Arabiskt Fullblod

Naseemox  gb

Arabiskt Fullblod

Skowronekox  pl

Arabiskt Fullblod

Nasraox  gb

Arabiskt Fullblod

Taraszczaox  pl

Arabiskt Fullblod

Enwer Beyox  pl

Arabiskt Fullblod

Gazella IIox  pl

Arabiskt Fullblod

Lagodnaox  pl

Arabiskt Fullblod

Posejdonox

Arabiskt Fullblod

Ibrahimox  sy

Arabiskt Fullblod

Najadaox  pl

Arabiskt Fullblod

Obraox  pl

Arabiskt Fullblod

Hardyox  pl

Arabiskt Fullblod

Ikwaox

Arabiskt Fullblod

Pienoczkaox  _su

Arabiskt Fullblod

Pawodokox  pl

Arabiskt Fullblod

Piolunox  pl

Arabiskt Fullblod

Koheilan Iox  pl

Arabiskt Fullblod

Dziewannaox  pl

Arabiskt Fullblod

Wlodarkaox  pl

Arabiskt Fullblod

Ofirox  pl

Arabiskt Fullblod

Kewaox  yu

Arabiskt Fullblod

Naturalistkaox  _su

Arabiskt Fullblod

Naseemox  gb

Arabiskt Fullblod

Skowronekox  pl

Arabiskt Fullblod

Nasraox  gb

Arabiskt Fullblod

Rissalmaox  gb

Arabiskt Fullblod

Shareerox  gb

Arabiskt Fullblod

Risslaox  gb

Arabiskt Fullblod