Pienoczkaox  

Arabiskt Fullblod _su

Pienoczka är ett sto som föddes 1952 i Sovjetunionen (f.d.).

----*----
----*----

Anlag

Anlag som är angivna eller beräknade på Pienoczkas och hennes familjs anlag och fenotyper, läs mer här.

?e/Gg/?C
placeholder image

Avkommor

Pienoczka har följande avkommor i hästkatalogen:

Pawodokox  pl

Arabiskt Fullblod

Piolunox  pl

Arabiskt Fullblod

Koheilan Iox  pl

Arabiskt Fullblod

Koheilan IVox  hu

Arabiskt Fullblod

10 Gazalox  hu

Arabiskt Fullblod

Dziewannaox  pl

Arabiskt Fullblod

Bakszyszox  pl

Arabiskt Fullblod

Kalinaox  pl

Arabiskt Fullblod

Wlodarkaox  pl

Arabiskt Fullblod

Ofirox  pl

Arabiskt Fullblod

Kuhailan Haifiox

Arabiskt Fullblod

Dziwaox  pl

Arabiskt Fullblod

Kewaox  yu

Arabiskt Fullblod

Siglavy Bagdadyox  hu

Arabiskt Fullblod

Kalgaox  yu

Arabiskt Fullblod

Naturalistkaox  _su

Arabiskt Fullblod

Naseemox  gb

Arabiskt Fullblod

Skowronekox  pl

Arabiskt Fullblod

Ibrahimox  sy

Arabiskt Fullblod

Jaskolkaox  pl

Arabiskt Fullblod

Nasraox  gb

Arabiskt Fullblod

Daoudox  gb

Arabiskt Fullblod

Nefisaox  gb

Arabiskt Fullblod

Rissalmaox  gb

Arabiskt Fullblod

Shareerox  gb

Arabiskt Fullblod

Nureddin IIox  gb

Arabiskt Fullblod

Selimaox

Arabiskt Fullblod

Risslaox  gb

Arabiskt Fullblod

Berkox  gb

Arabiskt Fullblod

Risalaox  gb

Arabiskt Fullblod