Saskiaox  

Arabiskt Fullblod se

Saskia är ett sto som föddes 1981 i Sverige.

----*----
----*----

Anlag

Anlag som är angivna eller beräknade på Saskias och hennes familjs anlag och fenotyper, läs mer här.

(G)
placeholder image

Avkommor

Saskia har följande avkommor i hästkatalogen:

Gokartox  pl

Arabiskt Fullblod

Partnerox  pl

Arabiskt Fullblod

Eleuzisox  pl

Arabiskt Fullblod

Aquinorox  pl

Arabiskt Fullblod

Ellenaiox  pl

Arabiskt Fullblod

Parmaox  _su

Arabiskt Fullblod

Aswanox  eg

Arabiskt Fullblod

Pokaznajaox  _su

Arabiskt Fullblod

Gomoraox

Arabiskt Fullblod

Cometox  pl

Arabiskt Fullblod

Abu Afasox  pl

Arabiskt Fullblod

Carmenox  pl

Arabiskt Fullblod

Gastronomiaox  pl

Arabiskt Fullblod

Marabutox  pl

Arabiskt Fullblod

Ofirkaox  pl

Arabiskt Fullblod

Sandaox  se

Arabiskt Fullblod

Dardirox  pl

Arabiskt Fullblod

Naborox  _su

Arabiskt Fullblod

Negatiwox  _su

Arabiskt Fullblod

Lagodnaox  pl

Arabiskt Fullblod

Dardaox  pl

Arabiskt Fullblod

Amurath Sahibox  pl

Arabiskt Fullblod

Brdaox  hu

Arabiskt Fullblod

Salexjaox  se

Arabiskt Fullblod

Exelsjorox  pl

Arabiskt Fullblod

Aquinorox  pl

Arabiskt Fullblod

Eleonoraox  pl

Arabiskt Fullblod

Sakeox  pl

Arabiskt Fullblod

El Trypoliox  pl

Arabiskt Fullblod

Saklaox  pl

Arabiskt Fullblod