Sandaox  

Arabiskt Fullblod se

Sanda är ett sto som föddes 1974 i Sverige.

Sanda föddes upp av Blommeröd Arabstuteri.

----*----
----*----

Anlag

Anlag som är angivna eller beräknade på Sandas och hennes familjs anlag och fenotyper, läs mer här.

(G)
placeholder image

Avkommor

Sanda har följande avkommor i hästkatalogen:

Dardirox  pl

Arabiskt Fullblod

Naborox  _su

Arabiskt Fullblod

Negatiwox  _su

Arabiskt Fullblod

Naseemox  gb

Arabiskt Fullblod

Taraszczaox  pl

Arabiskt Fullblod

Lagodnaox  pl

Arabiskt Fullblod

Posejdonox

Arabiskt Fullblod

Obraox  pl

Arabiskt Fullblod

Dardaox  pl

Arabiskt Fullblod

Amurath Sahibox  pl

Arabiskt Fullblod

Amurath II  de

Shagya Arab

Sahibaox  pl

Arabiskt Fullblod

Brdaox  hu

Arabiskt Fullblod

Mersuch IIox

Arabiskt Fullblod

21 Siglavy Bagdady IIIox

Arabiskt Fullblod

Salexjaox  se

Arabiskt Fullblod

Exelsjorox  pl

Arabiskt Fullblod

Aquinorox  pl

Arabiskt Fullblod

Miecznikox  pl

Arabiskt Fullblod

Amnerisox  pl

Arabiskt Fullblod

Eleonoraox  pl

Arabiskt Fullblod

Witrazox  pl

Arabiskt Fullblod

Zmoraox  pl

Arabiskt Fullblod

Sakeox  pl

Arabiskt Fullblod

El Trypoliox  pl

Arabiskt Fullblod

Trypolisox  pl

Arabiskt Fullblod

Eleonoraox  pl

Arabiskt Fullblod

Saklaox  pl

Arabiskt Fullblod

Amurath Sahibox  pl

Arabiskt Fullblod

Sagaox  pl

Arabiskt Fullblod