Lamburaox  

Arabiskt Fullblod

Lambura är ett sto som föddes ca. 1994.

Lambura föddes upp av Lise Egeland-Svensson.

----*----
----*----

Anlag

Anlag som är angivna eller beräknade på Lamburas och hennes familjs anlag och fenotyper, läs mer här.

(a)/?g/?C
placeholder image

Avkommor

Lambura har följande avkommor i hästkatalogen:

Sasox  se

Arabiskt Fullblod

Probatox  se

Arabiskt Fullblod

Pohaniecox  pl

Arabiskt Fullblod

Cometox  pl

Arabiskt Fullblod

Planetaox  pl

Arabiskt Fullblod

Borexiaox  se

Arabiskt Fullblod

Exelsjorox  pl

Arabiskt Fullblod

Bogoriaox  pl

Arabiskt Fullblod

Saskiaox  se

Arabiskt Fullblod

Gokartox  pl

Arabiskt Fullblod

Partnerox  pl

Arabiskt Fullblod

Gomoraox

Arabiskt Fullblod

Sandaox  se

Arabiskt Fullblod

Dardirox  pl

Arabiskt Fullblod

Salexjaox  se

Arabiskt Fullblod

Rozetaox

Arabiskt Fullblod

Eufratox  pl

Arabiskt Fullblod

Elfox

Arabiskt Fullblod

Aquinorox  pl

Arabiskt Fullblod

Ellenaiox  pl

Arabiskt Fullblod

Estebnaox  pl

Arabiskt Fullblod

Naborox  _su

Arabiskt Fullblod

Estokadaox

Arabiskt Fullblod

Rohatynaox

Arabiskt Fullblod

Banatox  pl

Arabiskt Fullblod

El Azrakox  pl

Arabiskt Fullblod

Bandolaox  pl

Arabiskt Fullblod

Roladaox

Arabiskt Fullblod

Egoox  pl

Arabiskt Fullblod

Rokadaox  pl

Arabiskt Fullblod