Susannaox  

Arabiskt Fullblod se

Susanna är ett sto som föddes 1989 i Sverige.

Susanna föddes upp av Einar Birger.

----*----
----*----

Anlag

Anlag som är angivna eller beräknade på Susannas och hennes familjs anlag och fenotyper, läs mer här.

(G)
placeholder image
Susanna har inga avkommor registrerade i Hästkatalogen. Lägg till avkomma
Sasox  se

Arabiskt Fullblod

Probatox  se

Arabiskt Fullblod

Pohaniecox  pl

Arabiskt Fullblod

Cometox  pl

Arabiskt Fullblod

Planetaox  pl

Arabiskt Fullblod

Borexiaox  se

Arabiskt Fullblod

Exelsjorox  pl

Arabiskt Fullblod

Bogoriaox  pl

Arabiskt Fullblod

Saskiaox  se

Arabiskt Fullblod

Gokartox  pl

Arabiskt Fullblod

Partnerox  pl

Arabiskt Fullblod

Gomoraox

Arabiskt Fullblod

Sandaox  se

Arabiskt Fullblod

Dardirox  pl

Arabiskt Fullblod

Salexjaox  se

Arabiskt Fullblod

Diannaox  se

Arabiskt Fullblod

Diamantox  se

Arabiskt Fullblod

Exelsjorox  pl

Arabiskt Fullblod

Aquinorox  pl

Arabiskt Fullblod

Eleonoraox  pl

Arabiskt Fullblod

Diara Mokkaox  pl

Arabiskt Fullblod

Wielki Szlemox  pl

Arabiskt Fullblod

Mokdiaraox  pl

Arabiskt Fullblod

Annaox  se

Arabiskt Fullblod

Erykox  pl

Arabiskt Fullblod

Damborox  pl

Arabiskt Fullblod

Estebnaox  pl

Arabiskt Fullblod

Lalageox  gb

Arabiskt Fullblod

Gerwazyox  pl

Arabiskt Fullblod

Lafiryndaox  pl

Arabiskt Fullblod