Magrafox  

Arabiskt Fullblod se

Magraf är en hingst som föddes 1994 i Sverige.

----*----
----*----

Färganlag

På lokus E, extension (svart), har Magraf en enkel uppsättning av av allelen E från sin far eller mor (svart anlag). Det är ett dominant anlag, så även om det bara finns i en uppsättning så ger det full effekt Svart anlag gör att det kan bildas svart pigment (eumelanin) i hårremmen. Pigmentet kan antingen vara uniformt över hela kroppen, som en svart häst, eller begränsas till vissa områden av andra gener.

På lokus A, agouti, har Magraf en enkel uppsättning av av allelen A från sin far eller mor (agoutianlag). Det är ett dominant anlag, så även om det bara finns i en uppsättning så ger det full effekt Aguti-anlaget begränsar svart färg (eumelanin) till områden som exempelvis man, svans och ben. Beroende på vilken allel som sitter på detta lokus begränsas den svarta färgen olika hårt.

placeholder image
----*----

Avkommor

Magraf har följande avkommor i hästkatalogen:

Gaproox  se

Arabiskt Fullblod

Primoox  se

Arabiskt Fullblod

Enganoox  pl

Arabiskt Fullblod

Eleuzisox  pl

Arabiskt Fullblod

Engracjaox  pl

Arabiskt Fullblod

Polkaox  se

Arabiskt Fullblod

Pohaniecox  pl

Arabiskt Fullblod

Salexjaox  se

Arabiskt Fullblod

Graciljaox  se

Arabiskt Fullblod

Nimbuszox  se

Arabiskt Fullblod

Aladdinox  se

Arabiskt Fullblod

Nidshemox  se

Arabiskt Fullblod

Gracjaox  se

Arabiskt Fullblod

Algierox  pl

Arabiskt Fullblod

Groblaox

Arabiskt Fullblod

Manieraox  se

Arabiskt Fullblod

Da Capoox  se

Arabiskt Fullblod

Pohaniecox  pl

Arabiskt Fullblod

Cometox  pl

Arabiskt Fullblod

Planetaox  pl

Arabiskt Fullblod

Darboskaox  se

Arabiskt Fullblod

Dardirox  pl

Arabiskt Fullblod

Borexiaox  se

Arabiskt Fullblod

Marcessaox

Arabiskt Fullblod

Madarox  se

Arabiskt Fullblod

Dardirox  pl

Arabiskt Fullblod

Maritsaox

Arabiskt Fullblod

Cesaox  se

Arabiskt Fullblod

Cedrox

Arabiskt Fullblod

Saklaox  pl

Arabiskt Fullblod