Sharrinaox  

Arabiskt Fullblod se

Sharrina är ett sto som föddes 1986 i Sverige och dog 2011. Hon blev 25 år gammal.

----*----
----*----

Anlag

Anlag som är angivna eller beräknade på Sharrinas och hennes familjs anlag och fenotyper, läs mer här.

?e/gg/CC
placeholder image

Avkommor

Sharrina har följande avkommor i hästkatalogen:

Raz Ama Nazox  se

Arabiskt Fullblod

Pomarox  se

Arabiskt Fullblod

Pohaniecox  pl

Arabiskt Fullblod

Cometox  pl

Arabiskt Fullblod

Planetaox  pl

Arabiskt Fullblod

Maritsaox  _su

Arabiskt Fullblod

Araxox  pl

Arabiskt Fullblod

Monopoliaox  _su

Arabiskt Fullblod

Smyrnaox  se

Arabiskt Fullblod

Dardirox  pl

Arabiskt Fullblod

Naborox  _su

Arabiskt Fullblod

Dardaox  pl

Arabiskt Fullblod

Kadidjaox  se

Arabiskt Fullblod

Mustaphaox  se

Arabiskt Fullblod

Zijadahox  se

Arabiskt Fullblod

Claryox  se

Arabiskt Fullblod

Sambaox  gb

Arabiskt Fullblod

Bright Shadowox

Arabiskt Fullblod

Radiox  ie

Arabiskt Fullblod

Pale Shadowox  gb

Arabiskt Fullblod

Simraox  gb

Arabiskt Fullblod

Indian Magicox  gb

Arabiskt Fullblod

Silver Giltox  gb

Arabiskt Fullblod

Cleoneox  gb

Arabiskt Fullblod

Fancy Shadowox  gb

Arabiskt Fullblod

Bright Shadowox

Arabiskt Fullblod

Yavroumox

Arabiskt Fullblod

Miseryox  gb

Arabiskt Fullblod

Rithanox  gb

Arabiskt Fullblod

Rubianaox  gb

Arabiskt Fullblod