Smyrnaox  

Arabiskt Fullblod se

Smyrna är ett sto som föddes 1975 i Sverige.

Smyrna föddes upp av Lyalands Arabstuteri.

----*----
----*----

Anlag

Anlag som är angivna eller beräknade på Smyrnas och hennes familjs anlag och fenotyper, läs mer här.

(gG)/(C)
placeholder image

Avkommor

Smyrna har följande avkommor i hästkatalogen:

Dardirox  pl

Arabiskt Fullblod

Naborox  _su

Arabiskt Fullblod

Negatiwox  _su

Arabiskt Fullblod

Naseemox  gb

Arabiskt Fullblod

Taraszczaox  pl

Arabiskt Fullblod

Lagodnaox  pl

Arabiskt Fullblod

Posejdonox

Arabiskt Fullblod

Obraox  pl

Arabiskt Fullblod

Dardaox  pl

Arabiskt Fullblod

Amurath Sahibox  pl

Arabiskt Fullblod

Amurath II  de

Shagya Arab

Sahibaox  pl

Arabiskt Fullblod

Brdaox  hu

Arabiskt Fullblod

Mersuch IIox

Arabiskt Fullblod

21 Siglavy Bagdady IIIox

Arabiskt Fullblod

Kadidjaox  se

Arabiskt Fullblod

Mustaphaox  se

Arabiskt Fullblod

Dargeeox  gb

Arabiskt Fullblod

Manassehox  gb

Arabiskt Fullblod

Myolaox  gb

Arabiskt Fullblod

Yateemahox  gb

Arabiskt Fullblod

Blue Dominoox  gb

Arabiskt Fullblod

Salinasox  gb

Arabiskt Fullblod

Zijadahox  se

Arabiskt Fullblod

Afifiox  gb

Arabiskt Fullblod

Shariffox  gb

Arabiskt Fullblod

Namaraox  gb

Arabiskt Fullblod

Tamareeox  gb

Arabiskt Fullblod

Shariffox  gb

Arabiskt Fullblod

Tamriox  gb

Arabiskt Fullblod