Mellizzaox  

Arabiskt Fullblod se

Mellizza är ett sto som föddes 1994 i Sverige och dog 2017. Hon blev 23 år gammal.

----*----
----*----

Kuriosa

Importerad till Finland 2007

Färganlag

På lokus E, extension (svart), har Mellizza en enkel uppsättning av av allelen E från sin far eller mor (svart anlag). Det är ett dominant anlag, så även om det bara finns i en uppsättning så ger det full effekt Svart anlag gör att det kan bildas svart pigment (eumelanin) i hårremmen. Pigmentet kan antingen vara uniformt över hela kroppen, som en svart häst, eller begränsas till vissa områden av andra gener.

På lokus A, agouti, har Mellizza en enkel uppsättning av av allelen A från sin far eller mor (agoutianlag). Det är ett dominant anlag, så även om det bara finns i en uppsättning så ger det full effekt Aguti-anlaget begränsar svart färg (eumelanin) till områden som exempelvis man, svans och ben. Beroende på vilken allel som sitter på detta lokus begränsas den svarta färgen olika hårt.

placeholder image
----*----

Avkommor

Mellizza har följande avkommor i hästkatalogen:

Kulakox  dk

Arabiskt Fullblod

Etatox

Arabiskt Fullblod

Pepiox  pl

Arabiskt Fullblod

Celebesox  pl

Arabiskt Fullblod

Pembaox  pl

Arabiskt Fullblod

Etazerkaox

Arabiskt Fullblod

Bandosox  pl

Arabiskt Fullblod

Etiopiaox  pl

Arabiskt Fullblod

Kuraox

Arabiskt Fullblod

Aswanox  eg

Arabiskt Fullblod

Nazeerox  eg

Arabiskt Fullblod

Yosreiaox  eg

Arabiskt Fullblod

Kamchatkaox

Arabiskt Fullblod

Makox  ru

Arabiskt Fullblod

Kartaox

Arabiskt Fullblod

Makietaox

Arabiskt Fullblod

Espriox  se

Arabiskt Fullblod

Esparteroox  pl

Arabiskt Fullblod

Naborox  ru

Arabiskt Fullblod

Elaox  pl

Arabiskt Fullblod

Exessaox  se

Arabiskt Fullblod

Exelsjorox  pl

Arabiskt Fullblod

Edessaox

Arabiskt Fullblod

Marzenieox

Arabiskt Fullblod

Alrexox  se

Arabiskt Fullblod

Exelsjorox  pl

Arabiskt Fullblod

Alfaox  pl

Arabiskt Fullblod

Maricediaox

Arabiskt Fullblod

Cedrox

Arabiskt Fullblod

Maritsaox

Arabiskt Fullblod