Makietaox  

Arabiskt Fullblod

Makieta är ett sto som föddes ca. 1984.

----*----
----*----

Färganlag

På lokus E, extension (svart), har Makieta en enkel uppsättning av av allelen e från sin far (saknar svart anlag) Svart anlag gör att det kan bildas svart pigment (eumelanin) i hårremmen. Pigmentet kan antingen vara uniformt över hela kroppen, som en svart häst, eller begränsas till vissa områden av andra gener.

På lokus G, grey, har Makieta en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen g från båda sina föräldrar (saknar skimmelanlag) Skimmelanlaget ger en hårrem som grånar med hästens ålder. En del blir så småningom helt kritvita i pälsen, andra blir endast grå i varierande omfattning.

placeholder image
----*----

Avkommor

Makieta har följande avkommor i hästkatalogen:

Espriox  se

Arabiskt Fullblod

Esparteroox  pl

Arabiskt Fullblod

Naborox  ru

Arabiskt Fullblod

Negatiwox  ru

Arabiskt Fullblod

Lagodnaox  pl

Arabiskt Fullblod

Elaox  pl

Arabiskt Fullblod

Miecznikox  pl

Arabiskt Fullblod

Lalaox  pl

Arabiskt Fullblod

Exessaox  se

Arabiskt Fullblod

Exelsjorox  pl

Arabiskt Fullblod

Aquinorox  pl

Arabiskt Fullblod

Eleonoraox  pl

Arabiskt Fullblod

Edessaox

Arabiskt Fullblod

Pietuszokox  ru

Arabiskt Fullblod

Elloraox  pl

Arabiskt Fullblod

Marzenieox

Arabiskt Fullblod

Alrexox  se

Arabiskt Fullblod

Exelsjorox  pl

Arabiskt Fullblod

Aquinorox  pl

Arabiskt Fullblod

Eleonoraox  pl

Arabiskt Fullblod

Alfaox  pl

Arabiskt Fullblod

Wielki Szlemox  pl

Arabiskt Fullblod

Alhambraox  pl

Arabiskt Fullblod

Maricediaox

Arabiskt Fullblod

Cedrox

Arabiskt Fullblod

Equiforox

Arabiskt Fullblod

Cosmosaox

Arabiskt Fullblod

Maritsaox

Arabiskt Fullblod

Araxox  pl

Arabiskt Fullblod

Monopoliaox  ru

Arabiskt Fullblod