Kuraox  

Arabiskt Fullblod

Kura är ett sto som föddes 1979.

----*----
----*----

Färganlag

På lokus E, extension (svart), har Kura en enkel uppsättning av av allelen e från sin mor (saknar svart anlag) Svart anlag gör att det kan bildas svart pigment (eumelanin) i hårremmen. Pigmentet kan antingen vara uniformt över hela kroppen, som en svart häst, eller begränsas till vissa områden av andra gener.

På lokus G, grey, har Kura en enkel uppsättning av av allelen G från sin far (skimmelanlag). Det är ett dominant anlag, så även om det bara finns i en uppsättning så ger det full effekt. Hon har också fått en enkel uppsättning av av allelen g från sin mor (saknar skimmelanlag) Skimmelanlaget ger en hårrem som grånar med hästens ålder. En del blir så småningom helt kritvita i pälsen, andra blir endast grå i varierande omfattning.

placeholder image
----*----

Avkommor

Kura har följande avkommor i hästkatalogen:

Aswanox  eg

Arabiskt Fullblod

Nazeerox  eg

Arabiskt Fullblod

Mansourox  eg

Arabiskt Fullblod

Gamil Manialox  eg

Arabiskt Fullblod

Nafaa El Saghiraox  eg

Arabiskt Fullblod

Bint Samihaox  eg

Arabiskt Fullblod

Kazmeenox  gb

Arabiskt Fullblod

Samihaox  eg

Arabiskt Fullblod

Yosreiaox  eg

Arabiskt Fullblod

Sheikh El Arabox  eg

Arabiskt Fullblod

Mansourox  eg

Arabiskt Fullblod

Bint Sabahox  eg

Arabiskt Fullblod

Hindox  eg

Arabiskt Fullblod

Ibn Rabdanox  eg

Arabiskt Fullblod

Bint Rustemox

Arabiskt Fullblod

Kamchatkaox

Arabiskt Fullblod

Makox  ru

Arabiskt Fullblod

Korejox  ru

Arabiskt Fullblod

Kannox  fr

Arabiskt Fullblod

Rixalinaox  gb

Arabiskt Fullblod

Madilaox  de

Arabiskt Fullblod

Lowelasox  yu

Arabiskt Fullblod

Maddyox  pl

Arabiskt Fullblod

Kartaox

Arabiskt Fullblod

Araxox  pl

Arabiskt Fullblod

Amurath Sahibox  pl

Arabiskt Fullblod

Angaraox  pl

Arabiskt Fullblod

Kapellaox  ru

Arabiskt Fullblod

Pribojox  ru

Arabiskt Fullblod

Kanitelox  ru

Arabiskt Fullblod