Kaliber  SWB 574

Svenskt Varmblod (Halvblod, SWB) se

Calnalla-familjen (F.3), generation 7 (SWB)

Stolinjeinformation

Här presenteras den del av Kaliber's stolinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar i mörk färg är de ston som Kaliber stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är syskon till dessa.

Stolinje

Laddar led 1.