Kaliber  SWB 574

Svenskt Varmblod (Halvblod, SWB) se

Darley Arabian, generation 25 (FLB)
-> Eclipse, generation 21 (FLB)
--> A-linjen, generation 11 (HANN)
---> Utrillo, generation 1 (SWB)

Hingstlinjeinformation

Här presenteras den del av Kaliber's hingstlinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar mörk färg är de hingstar som Kaliber stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är hingstar med samma fadershingst som har avkommor i katalogen.

Hingstlinje

Laddar led 1.