Le Fireox  AHR 125665

Arabiskt Fullblod us

Polsk linje 17 (Rodania o.a.), generation 9 (Arab Pl)

Stolinjeinformation

Här presenteras den del av Le Fire's stolinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar i mörk färg är de ston som Le Fire stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är syskon till dessa.

Stolinje

Laddar led 1.