Le Fireox  AHR 125665

Arabiskt Fullblod us

Kuhailan Adjouz, generation 6 (AR)

Hingstlinjeinformation

Här presenteras den del av Le Fire's hingstlinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar mörk färg är de hingstar som Le Fire stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är hingstar med samma fadershingst som har avkommor i katalogen.

Hingstlinje

Laddar led 1.