Baskox  AHR 25460

Arabiskt Fullblod pl

Polsk linje 2 Mlecha o.a.), generation 10 (Arab Pl)

Stolinjeinformation

Här presenteras den del av Bask's stolinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar i mörk färg är de ston som Bask stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är syskon till dessa.

Stolinje

Laddar led 1.