Baskox  AHR 25460

Arabiskt Fullblod pl

Stamhistorik - stolinjen

Här visas utvalda hästar ur Bask's stolinje som har information registrerad i hästkatalogen som utmärker dem på ett eller annat sätt eller som har bild eller kuriosatext inlagd. Detta är hästar som Bask stammar från i rakt nedstigande led.

Stolinjen sträcker sig 9 generationer bakåt från Bask räknat.

mormor
f.1936
9 generationer bak
f.1840
Importerad till Jarczowce, Polen 1845 av greve Juliusz Dzieduszycki.

Stamhistorik - hingstlinjen

Här visas utvalda hästar ur Bask's hingstlinje som har information registrerad i hästkatalogen som utmärker dem på ett eller annat sätt eller som har bild eller kuriosatext inlagd. Detta är hästar som Bask stammar från i rakt nedstigande led.

Hingstlinjen sträcker sig 5 generationer bakåt från Bask räknat.