Baskox  AHR 25460

Arabiskt Fullblod pl

Kuhailan Adjouz, generation 5 (AR)

Hingstlinjeinformation

Här presenteras den del av Bask's hingstlinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar mörk färg är de hingstar som Bask stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är hingstar med samma fadershingst som har avkommor i katalogen.

Hingstlinje

Laddar led 1.