Sacha El Kandhaarox  

Arabiskt Fullblod fr

1881fr10 - Arabka, generation 12 (Arab Inoff)

Stolinjeinformation

Här presenteras den del av Sacha El Kandhaar's stolinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar i mörk färg är de ston som Sacha El Kandhaar stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är syskon till dessa.

Stolinje

Laddar led 1.