Sacha El Kandhaarox  

Arabiskt Fullblod fr

Var stammar Sacha El Kandhaar från, rent geografiskt? Låt oss rita ut det på en karta!

Härstamning på en karta

Födelseplats angiven
Bara födelseort angiven
Bara födelselän/-landsdel angiven
Angivet födelseland