Sacha El Kandhaarox  

Arabiskt Fullblod fr

  • 0.168%
  • 94.9%
  • 100%

En hög inavelskoefficient anger att hästen har högre andel uppsättningar homozygota gener. Det ökar risken för genetiska defekter och sjukdomar vilket leder till sämre sundhet, lägre prestation och sänkt fruktsamhet. Ibland linejavlas medvetet för att försöka få fram hästar med mindre variation på vissa specifika egenskaper, exempelvis hästar med specifik färg, specifik ras eller prestation.

Vad som är för hög inavelskoefficient finns många åsikter om. Enligt forskningen kan man statistiskt se negativa inavelseffekter vid 5%, och en betydande sänkt vitalitet vid 10% och uppåt.

Beräkning av inavelskoefficienter

Inavelskoefficienten FX beräknas här i Hästkatalogen enligt Wrights formel. Den summeras på gemensamma anfäder de första 8 eller 16 leden registrerade i hästkatalogen (beroende på hur komplett stammen är) enligt:
FX = ∑(½n1+n2+1 *(1 + FA))
Där n1 och n2 är antalet generationer mellan en gemensam anfader och hästen och FA är anfaderns egen inavelskoefficient. Om anfaderns stam är okänd antas FA vara 0, så inavelskoefficienten är lågt skattad, särskilt om det saknas mycket angivna hästar i hästens stam.

Komplett stam-koefficienten c8 är ett mått på hur fullständig hästens stamtavla är de första åtta leden. En hög c8 ger en ganska säker inavelskoefficient FX. Motsvarande mått för de fyra första leden är c4. Om c4 är under 100% så är onoggranneheten på inavelskofficienten stor och kan vara ganska mycket högre i verkligheten än den beräknade här.

Totala stamandelar

Om man tar alla hästar i Sacha El Kandhaar's stamtavla så långt det finns registrerat, hur många procent av honom består då av den legendariska fullblodshingsten Eclipse..? Här är de (max) 100 mest tongivande hästarna i de första 24 leden i Sacha El Kandhaar's stam!

Den här informationen får man läsa som ren kuriosa. Dels baseras den bara på den information som är inregistrerad i hästkatalogen, så avikelser kan förekomma. Men är du statistiknörd som mig tycker du säkert att den här fingervisningen är jättekul att ögna igenom..!

"Procentandel" Förekomster Närmsta
förekomst
Häst Född Bild Stofamilj
50% 1 1:a led Movoskaox Födelseland fr
Arabiskt Fullblod
f.1988
1881fr10 - Arabka
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
50% 1 1:a led Kanda'haarox Födelseland fr
Arabiskt Fullblod
f.1994
25% 1 2:e led Mobroukaox Födelseland fr
Arabiskt Fullblod
f.1978
1881fr10 - Arabka
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
25% 1 2:e led Fawzanox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
f.1971
†1994
Ghazieh
  Egyptiska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
25% 1 2:e led Persikox Födelseland _su
Arabiskt Fullblod
f.1969
†2001
1880sy10 - Emese
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
25% 1 2:e led Ragdaox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
f.1988
12.5% 1 3:e led Sirocco Skyox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
f.1968
Polsk linje 35 (Bent-El-Arab o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
12.5% 1 3:e led Djobarox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
f.1974
Cherifa o.a.
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
12.5% 1 3:e led Tuhotmosox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
f.1962
Ghazieh
  Egyptiska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
12.5% 1 3:e led Pamiatkaox Födelseland _su
Arabiskt Fullblod
f.1961
†1996
1880sy10 - Emese
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
12.5% 1 3:e led Fayroozox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
f.1965
Ghazieh
  Egyptiska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
12.5% 1 3:e led Salimaox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
f.1974
12.5% 1 3:e led Iraniaox Födelseland es
Arabiskt Fullblod
f.1965
1881fr10 - Arabka
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
12.5% 1 3:e led Kankanox Födelseland _su
Arabiskt Fullblod
f.1954
Polsk linje 17 (Rodania o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
11.72% 4 4:e led Moniet el Nefousox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
f.1946
Ghazieh
  Egyptiska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
10.55% 6 5:e led Shahloulox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
Alias Shaloul
f.1931
Ghazieh
  Egyptiska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
9.38% 2 4:e led Mounaox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
f.1954
Ghazieh
  Egyptiska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
6.74% 10 6:e led Ibn Rabdanox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
f.1917
1894eg10 - Venus o.a.
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Piramidaox Födelseland _su
Arabiskt Fullblod
f.1945
†1969
1880sy10 - Emese
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Zafiroox Födelseland es
Arabiskt Fullblod
f.1956
1902--20 - Bint
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Argell IIox Födelseland es
Arabiskt Fullblod
f.1962
6.25% 1 4:e led Korejox Födelseland _su
Arabiskt Fullblod
f.1939
†1958
Polsk linje 17 (Rodania o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Nadiaox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
f.1964
Cherifa o.a.
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 1 4:e led El Sareeiox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
f.1942
†1967
1910--01 - Dalal
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Persiaox Födelseland es
Arabiskt Fullblod
f.1949
1881fr10 - Arabka
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Sable Skyox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
f.1963
Polsk linje 35 (Bent-El-Arab o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Nagradaox Födelseland _su
Arabiskt Fullblod
f.1938
†1958
Polsk linje 17 (Rodania o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Araxox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1952
Polsk linje 34 (Semrie o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Burhanox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
f.1961
Ghazieh
  Egyptiska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 2 5:e led Rixalinaox Födelseland gb
Arabiskt Fullblod
f.1929
Polsk linje 17 (Rodania o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Bouleox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
f.1952
6.25% 1 4:e led Alaa el Dinox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
f.1956
†1974
Polsk linje 17 (Rodania o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Grojecox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1960
Polsk linje 1 (Gazella o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
5.86% 4 5:e led Wanisaox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
f.1941
Ghazieh
  Egyptiska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
5.47% 3 5:e led Sid Abouhomox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
Alias Nabeeh, Sid Abouham
f.1936
1860eg10 - Hajlah
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
5.45% 37 7:e led Rabdan El Azrakox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
Alias Dahman Grey, Rabdan
f.1897
†1923
5.27% 6 6:e led Bint Radiaox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
Alias Bint Ghadia
f.1920
†1942
Ghazieh
  Egyptiska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
4.69% 2 5:e led Nazeerox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
Alias King of Egypt, Nosier
f.1939
†1960
1894eg10 - Venus o.a.
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
4.69% 2 5:e led Tetuanox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
f.1938
1849--20 - 39 Nedjme
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
4.19% 40 8:e led Mesaoudox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
f.1887
Ghazieh
  Egyptiska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
4.08% 17 7:e led Mabrouk Manialox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
f.1912
4.07% 70 8:e led Dahmanox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
Alias Dahman el Azrak, Dahman Grey, Dahman I, El Azrak
3.91% 4 6:e led Dénoustéox Födelseland fr
Arabiskt Fullblod
f.1921
1866--10 - Merjane
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
3.81% 6 6:e led Mansourox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
f.1921
3.78% 431 10:e led Zobeyniox Födelseland sa
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
f.1844
3.63% 99 9:e led Azizox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
f.1876
†1899
3.37% 10 7:e led Bint Gamilaox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
f.1911
1894eg10 - Venus o.a.
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
3.22% 5 6:e led Ursusox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1908
Polsk linje 51
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.19% 25 8:e led Saklawi IIox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
Alias Farhan II, Ibn El Saklawi
f.1890
1860eg10 - Hajlah
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Hadakaox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
f.1939
3.13% 2 6:e led Risslaox Födelseland gb
Arabiskt Fullblod
f.1917
Polsk linje 17 (Rodania o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Dikarkaox Födelseland _su
Arabiskt Fullblod
f.1930
1880sy10 - Emese
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Gastronomiaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1946
Polsk linje 1 (Gazella o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Ijlaleox Födelseland ma
Arabiskt Fullblod
f.1959
Cherifa o.a.
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Kafiraox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
f.1944
1902--20 - Bint
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Kannox Födelseland fr
Arabiskt Fullblod
f.1927
1815--10 - Nedjdy
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Cometox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1953
†1964
Polsk linje 1 (Gazella o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Piolunox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1934
Polsk linje 7 (Szweykowska)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Moraficox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
f.1956
Ghazieh
  Egyptiska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Oklaomaox Födelseland es
Arabiskt Fullblod
f.1951
3.13% 1 5:e led Kateefaox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
f.1938
Polsk linje 17 (Rodania o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Gerwazyox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1955
Polsk linje 5 (Milordka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Fellousox Födelseland ma
Arabiskt Fullblod
f.1937
3.13% 1 5:e led Vivar IIox Födelseland es
Arabiskt Fullblod
f.1956
1901tr30 - Zarifa
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Amurath Sahibox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1932
1849--20 - 39 Nedjme
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Zareefaox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
f.1927
1910--01 - Dalal
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Semiramisox Födelseland es
Arabiskt Fullblod
f.1931
1881fr10 - Arabka
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Naseemox Födelseland gb
Arabiskt Fullblod
f.1922
†1953
1876tr10 - Dajania
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Angaraox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1947
Polsk linje 34 (Semrie o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Agresox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
f.1957
3.13% 1 5:e led Fabulosoox Födelseland es
Arabiskt Fullblod
f.1942
1901--10 - Zulima o.a.
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 2 6:e led Raseemox Födelseland gb
Arabiskt Fullblod
f.1922
Polsk linje 17 (Rodania o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Chimeraox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
f.1956
Polsk linje 35 (Bent-El-Arab o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.12% 3 6:e led Gandhyox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
f.1931
Spansk linje 1
  Numrerade Spanska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.12% 5 7:e led Risalaox Födelseland gb
Arabiskt Fullblod
f.1900
Polsk linje 17 (Rodania o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.09% 67 9:e led Saklawi Iox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
Alias El Azrak, El Kebir, Saklawi
f.1886
2.98% 8 6:e led Kasmeynox Födelseland gb
Arabiskt Fullblod
f.1916
1842bh10 - Jellabiet Feysul
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
2.93% 4 6:e led Medallelaox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
f.1935
Ghazieh
  Egyptiska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
2.93% 4 6:e led Sheikh El Arabox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
f.1933
1860eg10 - Hajlah
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
2.93% 6 7:e led Ofirox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1933
Polsk linje 3 (Sahara o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
2.83% 7 7:e led Bint Sabahox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
f.1925
1860eg10 - Hajlah
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
2.73% 3 6:e led El Dereeox Födelseland sy
Arabiskt Fullblod
f.1920
2.73% 3 6:e led Wielki Szlemox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1938
Polsk linje 1 (Gazella o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
2.73% 3 6:e led Laylaox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
f.1929
1860eg10 - Hajlah
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
2.73% 14 7:e led Ibrahimox Födelseland sy
Arabiskt Fullblod
f.1899
2.73% 9 7:e led Bakszyszox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1901
Polsk linje 5 (Milordka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
2.73% 11 7:e led Koroskoox Födelseland tr
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
f.1907
2.73% 37 8:e led Rabdaox Födelseland sa
Arabiskt Fullblod
f.1880
2.7% 90 9:e led El Sennariox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
f.1891
2.64% 6 7:e led Radiaox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
Alias Ghadia
f.1904
Ghazieh
  Egyptiska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
2.61% 11 8:e led Ridaaox Födelseland gb
Arabiskt Fullblod
f.1892
Polsk linje 17 (Rodania o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
2.49% 9 8:e led Feysulox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
f.1894
1842bh10 - Jellabiet Feysul
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
2.34% 3 6:e led Kitaox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
f.1904
1815--10 - Nedjdy
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
2.34% 2 6:e led Verandaox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
f.1933
2.34% 2 6:e led Teutonicaox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
f.1932
1849--20 - 39 Nedjme
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
2.34% 2 6:e led Bint Samihaox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
f.1925
1894eg10 - Venus o.a.
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
2.3% 138 10:e led Wazirox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
Ghazieh
  Egyptiska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
2.27% 10 7:e led Nafaa El Saghiraox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
f.1910
2.19% 41 9:e led Yamama IIIox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
Alias Yemameh
f.1872
Ghazieh
  Egyptiska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
2.15% 4 7:e led Razadaox Födelseland es
Arabiskt Fullblod
f.1925
Polsk linje 17 (Rodania o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod