Sacha El Kandhaarox  

Arabiskt Fullblod fr

Ibn Zubayni, generation 11 (AR)

Hingstlinjeinformation

Här presenteras den del av Sacha El Kandhaar's hingstlinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar mörk färg är de hingstar som Sacha El Kandhaar stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är hingstar med samma fadershingst som har avkommor i katalogen.

Hingstlinje

Laddar led 1.