Fryga IIox  PASB 106

Arabiskt Fullblod pl

Var stammar Fryga II från, rent geografiskt? Låt oss rita ut det på en karta!

Härstamning på en karta

Födelseplats angiven
Bara födelseort angiven
Bara födelselän/-landsdel angiven
Angivet födelseland