Fryga IIox  PASB 106

Arabiskt Fullblod pl

Stamhistorik - stolinjen

Här visas utvalda hästar ur Fryga II's stolinje som har information registrerad i hästkatalogen som utmärker dem på ett eller annat sätt eller som har bild eller kuriosatext inlagd. Detta är hästar som Fryga II stammar från i rakt nedstigande led.

Stolinjen sträcker sig 7 generationer bakåt från Fryga II räknat.

mor
f.1914
mormorsmormorsmormorsmor
f.1840
Kohejl-Agjus - funnen i öknen av Count Juliusz Dzieduszycki.
Importerad till Jarczowce, Polen 1845.

Stamhistorik - hingstlinjen

Här visas utvalda hästar ur Fryga II's hingstlinje som har information registrerad i hästkatalogen som utmärker dem på ett eller annat sätt eller som har bild eller kuriosatext inlagd. Detta är hästar som Fryga II stammar från i rakt nedstigande led.

Hingstlinjen sträcker sig 2 generationer bakåt från Fryga II räknat.

far
f.1901
farfar
f.1894
Ilderim köptes i Konstantinopel 1900 av Oberst Trippenbach på uppdrag av polske prinsken Roman Sanguszkos. Han importerades till Slawuta i Polen.