Fryga IIox  PASB 106

Arabiskt Fullblod pl

  • 0.024%
  • 28%
  • 80%

En hög inavelskoefficient anger att hästen har högre andel uppsättningar homozygota gener. Det ökar risken för genetiska defekter och sjukdomar vilket leder till sämre sundhet, lägre prestation och sänkt fruktsamhet. Ibland linejavlas medvetet för att försöka få fram hästar med mindre variation på vissa specifika egenskaper, exempelvis hästar med specifik färg, specifik ras eller prestation.

Vad som är för hög inavelskoefficient finns många åsikter om. Enligt forskningen kan man statistiskt se negativa inavelseffekter vid 5%, och en betydande sänkt vitalitet vid 10% och uppåt.

Beräkning av inavelskoefficienter

Inavelskoefficienten FX beräknas här i Hästkatalogen enligt Wrights formel. Den summeras på gemensamma anfäder de första 8 eller 16 leden registrerade i hästkatalogen (beroende på hur komplett stammen är) enligt:
FX = ∑(½n1+n2+1 *(1 + FA))
Där n1 och n2 är antalet generationer mellan en gemensam anfader och hästen och FA är anfaderns egen inavelskoefficient. Om anfaderns stam är okänd antas FA vara 0, så inavelskoefficienten är lågt skattad, särskilt om det saknas mycket angivna hästar i hästens stam.

Komplett stam-koefficienten c8 är ett mått på hur fullständig hästens stamtavla är de första åtta leden. En hög c8 ger en ganska säker inavelskoefficient FX. Motsvarande mått för de fyra första leden är c4. Om c4 är under 100% så är onoggranneheten på inavelskofficienten stor och kan vara ganska mycket högre i verkligheten än den beräknade här.

Totala stamandelar

Om man tar alla hästar i Fryga II's stamtavla så långt det finns registrerat, hur många procent av henne består då av den legendariska fullblodshingsten Eclipse..? Här är de (max) 100 mest tongivande hästarna i de första 24 leden i Fryga II's stam!

Den här informationen får man läsa som ren kuriosa. Dels baseras den bara på den information som är inregistrerad i hästkatalogen, så avikelser kan förekomma. Men är du statistiknörd som mig tycker du säkert att den här fingervisningen är jättekul att ögna igenom..!

"Procentandel" Förekomster Närmsta
förekomst
Häst Född Bild Stofamilj
50% 1 1:a led Bakszyszox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1901
Polsk linje 5 (Milordka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
50% 1 1:a led Gazella IIox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1914
Polsk linje 1 (Gazella o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
25% 1 2:e led Paradaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1895
Polsk linje 5 (Milordka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
25% 1 2:e led Abraox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1904
Polsk linje 1 (Gazella o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
25% 1 2:e led Ilderimox Födelseland tr
Arabiskt Fullblod
f.1894
25% 1 2:e led Kohejlanox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1903
Polsk linje 3 (Sahara o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
12.5% 1 3:e led Medwinox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1892
Polsk linje 5 (Milordka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
12.5% 1 3:e led Anvilox Födelseland de
Arabiskt Fullblod
f.1895
1811eg10 - Hassfoura
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
12.5% 1 3:e led Laniaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1896
Polsk linje 1 (Gazella o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
12.5% 1 3:e led Bibiox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
f.1889
Polsk linje 3 (Sahara o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
12.5% 1 3:e led Krzywdaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1890
Polsk linje 5 (Milordka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
12.5% 1 3:e led Rymnikox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1876
9.38% 2 4:e led El-Kebir Iox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1878
Polsk linje 3 (Sahara o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Anusaox Födelseland de
Arabiskt Fullblod
f.1880
1811eg10 - Hassfoura
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Dalmacjaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1884
Polsk linje 5 (Milordka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Semhanox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
f.1875
6.25% 1 4:e led Handzarox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1882
Polsk linje 14
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Pamelaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1890
Polsk linje 1 (Gazella o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Kortezox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1870
Polsk linje 10 (Woloszka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Sierraox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1877
Polsk linje 5 (Milordka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Padischahox Födelseland tr
Arabiskt Fullblod
f.1884
6.25% 1 4:e led Al Nabiox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1887
Polsk linje 1 (Gazella o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Sahara IIIox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
Polsk linje 3 (Sahara o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Hamaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1868
5.47% 3 5:e led Sahara IIox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
Polsk linje 3 (Sahara o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
4.69% 2 5:e led Rozmaitaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1868
Polsk linje 3 (Sahara o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
4.69% 2 5:e led Hamiox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
f.1851
4.69% 2 5:e led Hadudy Iox Födelseland at
Arabiskt Fullblod
f.1862
3.91% 3 6:e led El Delemiox Födelseland hu
Arabiskt Fullblod
f.1863
1852--10 - Hadla
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Feruk-Chanox Födelseland iq
Arabiskt Fullblod
f.1855
3.13% 1 5:e led Cercleox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1863
Polsk linje 39
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Kohejl-Nezdyox Födelseland eg
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
3.13% 1 5:e led Maroccoox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1872
Polsk linje 40
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Siglawiox Födelseland eg
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
3.13% 1 5:e led Djeridox Födelseland de
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
f.1871
3.13% 1 5:e led Kohejlan Abu-Argubox Födelseland eg
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
3.13% 1 5:e led Goa IVox Födelseland de
Arabiskt Fullblod
f.1866
1811eg10 - Hassfoura
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 2 6:e led Gazella Iox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1859
Polsk linje 1 (Gazella o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Tamizaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1878
Polsk linje 5 (Milordka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Laniaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
Polsk linje 1 (Gazella o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Azjatkaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1873
Polsk linje 14
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Gontaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1855
Polsk linje 10 (Woloszka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Kapusciankaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
Polsk linje 1 (Gazella o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Heraldykaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1868
Polsk linje 5 (Milordka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Carambaox Födelseland eg
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
f.1863
2.73% 3 6:e led Kohejlanox Födelseland eg
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
f.1841
2.73% 3 6:e led Saharaox Födelseland eg
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
f.1840
Polsk linje 3 (Sahara o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
2.73% 3 6:e led Kohejlan Aby-Argubox Födelseland sy
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
2.34% 2 6:e led Hadudyox Födelseland eg
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
f.1850
2.34% 2 6:e led Lubaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1860
Polsk linje 5 (Milordka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
2.34% 2 6:e led Hamameox Födelseland eg
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
f.1849
1.95% 2 6:e led Seglawi Ardzebiox Födelseland eg
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
f.1852
1.95% 3 7:e led El Delemiox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
f.1848
1.95% 3 7:e led Hadla Iox Födelseland hu
Arabiskt Fullblod
f.1857
1852--10 - Hadla
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
1.66% 10 8:e led Szumka IIox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1827
1.56% 1 6:e led Tajarox Födelseland de
Arabiskt Fullblod
f.1851
1.56% 1 6:e led Kaljulacjaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1870
Polsk linje 5 (Milordka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
1.56% 1 6:e led Gontaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1844
Polsk linje 7 (Szweykowska)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
1.56% 1 6:e led Kastyljaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1865
Polsk linje 14
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
1.56% 1 6:e led Aghil-Agaox Födelseland sa
Arabiskt Fullblod
Alias Aghil Aga
f.1850
1.56% 1 6:e led Krytyka IIox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1858
Polsk linje 39
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
1.56% 1 6:e led Czeszkaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1863
Polsk linje 40
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
1.56% 1 6:e led Heladaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1850
Polsk linje 10 (Woloszka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
1.56% 1 6:e led Emir Beszyrox Födelseland sy
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
1.56% 1 6:e led Inzynierox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
Alias Ingenieur
f.1869
1811pl20 - Anielka
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
1.56% 1 6:e led Boa IIIox Födelseland de
Arabiskt Fullblod
f.1854
1811eg10 - Hassfoura
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
1.56% 2 7:e led Gazellaox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
f.1840
Polsk linje 1 (Gazella o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
1.56% 2 7:e led Hektorox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1858
Polsk linje 50
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
1.56% 3 7:e led Abu Heilox Födelseland sy
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
Alias Abu-Hejl
1.56% 2 7:e led Abiatox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
1.46% 19 9:e led Hajlanox Födelseland sy
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
1.17% 2 7:e led Pruszynaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1846
Polsk linje 5 (Milordka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
1.17% 2 7:e led Amurath Iox Födelseland de
Arabiskt Fullblod
f.1829
1.07% 3 7:e led Metkaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
Alias 303 Metka
f.1831
Polsk linje 7 (Szweykowska)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
1.07% 5 8:e led Bairactarox Födelseland sa
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
f.1813
†1838
0.98% 3 8:e led Hadlaox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
f.1852
1852--10 - Hadla
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
0.98% 2 7:e led Szumka IIIox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1836
Polsk linje 46
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
0.98% 3 8:e led Emir-Handzarox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1841
Polsk linje 49 (Sawicka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
0.93% 7 8:e led Kanarysox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1825
Polsk linje 39
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
0.83% 10 9:e led Polkaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1808
0.81% 14 9:e led Dzielfox Födelseland sy
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
0.78% 1 7:e led Kokietkaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1853
Polsk linje 39
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
0.78% 1 7:e led Geyran IIIox Födelseland de
Arabiskt Fullblod
Alias Geijran III
f.1845
0.78% 1 7:e led Woloszkaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1833
Polsk linje 10 (Woloszka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
0.78% 1 7:e led Zalotnaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1853
1811pl20 - Anielka
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
0.78% 1 7:e led Goa IIIox Födelseland de
Arabiskt Fullblod
f.1844
1811eg10 - Hassfoura
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
0.78% 1 7:e led Kodeksox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
0.78% 1 7:e led Hedban Iox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
f.1848
0.78% 1 7:e led Jadwigaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1857
Polsk linje 14
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
0.78% 1 7:e led Kruchlaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1855
Polsk linje 40
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
0.78% 1 7:e led Hadzi-El-Mekkaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1863
1811pl20 - Anielka
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
0.78% 1 7:e led Witoldox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1838
0.78% 2 8:e led Rozalindaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1846
Polsk linje 50
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
0.68% 3 8:e led Sady IIIox Födelseland de
Arabiskt Fullblod
f.1821
0.59% 2 8:e led Ostrouszkaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1837
Polsk linje 5 (Milordka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
0.59% 15 10:e led Gniadyox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
0.59% 4 9:e led Nezdy Srebrnyox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1832
Polsk linje 48
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
0.59% 2 8:e led Krakusox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1837
Polsk linje 7 (Szweykowska)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
0.54% 5 9:e led Saglawi Jedranox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
0.54% 3 8:e led Tokarska Födelseland pl
Partbred Arab (Arabiskt halvblod)
Alias 79 Tokarska
f.1814
Polsk linje 7 (Szweykowska)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod