O'Bajanox  ASBB 12

Arabiskt fullblod (ökenfödd) sy

Alias Obajan, O Bajan

Stamhistorik - stolinjen

Här visas utvalda hästar ur O'Bajan's stolinje som har information registrerad i hästkatalogen som utmärker dem på ett eller annat sätt eller som har bild eller kuriosatext inlagd. Detta är hästar som O'Bajan stammar från i rakt nedstigande led.

Stolinjen sträcker sig 1 generationer bakåt från O'Bajan räknat.

Stamhistorik - hingstlinjen

Här visas utvalda hästar ur O'Bajan's hingstlinje som har information registrerad i hästkatalogen som utmärker dem på ett eller annat sätt eller som har bild eller kuriosatext inlagd. Detta är hästar som O'Bajan stammar från i rakt nedstigande led.

Hingstlinjen sträcker sig 1 generationer bakåt från O'Bajan räknat.