O'Bajanox  ASBB 12

Arabiskt fullblod (ökenfödd) sy

Alias Obajan, O Bajan

O'Bajan, generation 1 (AR)

Hingstlinjeinformation

Här presenteras den del av O'Bajan's hingstlinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar mörk färg är de hingstar som O'Bajan stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är hingstar med samma fadershingst som har avkommor i katalogen.

Hingstlinje

Laddar led 1.