O'Bajanox  ASBB 12

Arabiskt fullblod (ökenfödd) sy

Alias Obajan, O Bajan

Var stammar O'Bajan från, rent geografiskt? Låt oss rita ut det på en karta!

Härstamning på en karta

Födelseplats angiven
Bara födelseort angiven
Bara födelselän/-landsdel angiven
Angivet födelseland