O'Bajanox  ASBB 12

Arabiskt fullblod (ökenfödd) sy

Alias Obajan, O Bajan

Stolinjeinformation

Här presenteras den del av O'Bajan's stolinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar i mörk färg är de ston som O'Bajan stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är syskon till dessa.

Stolinje

Laddar led 1.