Wänettaox  

Arabiskt Fullblod se

Wänetta är ett sto som föddes 1984 i Sverige.

Wänetta föddes upp av Benny Freme och Inger Freme.

----*----
----*----

Anlag

Anlag som är angivna eller beräknade på Wänettas och hennes familjs anlag och fenotyper, läs mer här.

Gg/?C

Avkommor

Wänetta har följande avkommor i hästkatalogen:

Primoox  se

Arabiskt Fullblod

Enganoox  pl

Arabiskt Fullblod

Eleuzisox  pl

Arabiskt Fullblod

Aquinorox  pl

Arabiskt Fullblod

Ellenaiox  pl

Arabiskt Fullblod

Engracjaox  pl

Arabiskt Fullblod

Cometox  pl

Arabiskt Fullblod

Elwirenaox  pl

Arabiskt Fullblod

Polkaox  se

Arabiskt Fullblod

Pohaniecox  pl

Arabiskt Fullblod

Cometox  pl

Arabiskt Fullblod

Planetaox  pl

Arabiskt Fullblod

Salexjaox  se

Arabiskt Fullblod

Exelsjorox  pl

Arabiskt Fullblod

Sakeox  pl

Arabiskt Fullblod

Rosettaox  se

Arabiskt Fullblod

Pomarox  se

Arabiskt Fullblod

Pohaniecox  pl

Arabiskt Fullblod

Cometox  pl

Arabiskt Fullblod

Planetaox  pl

Arabiskt Fullblod

Maritsaox  _su

Arabiskt Fullblod

Araxox  pl

Arabiskt Fullblod

Monopoliaox  _su

Arabiskt Fullblod

Alladinaox  se

Arabiskt Fullblod

Alrexox  se

Arabiskt Fullblod

Exelsjorox  pl

Arabiskt Fullblod

Alfaox  pl

Arabiskt Fullblod

Dartiaox  se

Arabiskt Fullblod

Dardirox  pl

Arabiskt Fullblod

Tryfoliaox  pl

Arabiskt Fullblod