Tryfoliaox  

Arabiskt Fullblod pl

Tryfolia är ett sto som föddes 1963 i Polen och dog 1979. Hon blev 16 år gammal.

----*----
----*----

Färganlag

Dessa anlag är angivna eller beräknade på Tryfolias och hennes stam och eventuella avkommors färg och/eller anlag. Listan kan skilja från verkligheten, bland annat eftersom färger kan vara felaktigt registrerade, så ett dna-test är helt klart det säkraste sättet att få veta din hästs anlag.

På lokus E, extension (svart), har Tryfolia en enkel uppsättning av av allelen e från sin far eller mor (saknar svart anlag).

På lokus G, grey, har Tryfolia en enkel uppsättning av av allelen G från sin far (skimmelanlag). Hon har också fått en enkel uppsättning av av allelen g från sin mor (saknar skimmelanlag).

På lokus C, creme (gul), har Tryfolia en enkel uppsättning av av allelen C från sin mor (saknar gulanlag).

placeholder image
----*----

Avkommor

Tryfolia har följande avkommor i hästkatalogen:

Negatiwox  ru

Arabiskt Fullblod

Naseemox  gb

Arabiskt Fullblod

Skowronekox  pl

Arabiskt Fullblod

Ibrahimox  sy

Arabiskt Fullblod

Jaskolkaox  pl

Arabiskt Fullblod

Nasraox  gb

Arabiskt Fullblod

Daoudox  gb

Arabiskt Fullblod

Nefisaox  gb

Arabiskt Fullblod

Taraszczaox  pl

Arabiskt Fullblod

Enwer Beyox  pl

Arabiskt Fullblod

Abu Mlechox  pl

Arabiskt Fullblod

Koalicjaox  pl

Arabiskt Fullblod

Gazella IIox  pl

Arabiskt Fullblod

Kohejlanox  pl

Arabiskt Fullblod

Abraox  pl

Arabiskt Fullblod

Trynczaox  pl

Arabiskt Fullblod

Trypolisox  pl

Arabiskt Fullblod

Enwer Beyox  pl

Arabiskt Fullblod

Abu Mlechox  pl

Arabiskt Fullblod

Koalicjaox  pl

Arabiskt Fullblod

Kahiraox  pl

Arabiskt Fullblod

Farys IIox  pl

Arabiskt Fullblod

Zulejmaox  pl

Arabiskt Fullblod

Kochanaox  pl

Arabiskt Fullblod

Wielki Szlemox  pl

Arabiskt Fullblod

Ofirox  pl

Arabiskt Fullblod

Elegantkaox  pl

Arabiskt Fullblod

Kaszmaox  pl

Arabiskt Fullblod

Kaszmirox  pl

Arabiskt Fullblod

Magjaox  pl

Arabiskt Fullblod