Lisettexx  

Engelskt Fullblod gb

Lisette är ett sto som föddes 1/1 1772 i Storbritannien.

----*----
----*----

Färganlag

På lokus E, extension (svart), har Lisette en enkel uppsättning av av allelen E från sin far eller mor (svart anlag).

På lokus A, agouti, har Lisette en enkel uppsättning av av allelen a från sin far (saknar agoutianlag). Hon har också fått en enkel uppsättning av av allelen A från sin mor (agoutianlag).

På lokus G, grey, har Lisette en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen g från båda sina föräldrar (saknar skimmelanlag).

På lokus C, creme (gul), har Lisette en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen C från båda sina föräldrar (saknar gulanlag).

placeholder image
----*----

Avkommor

Lisette har följande avkommor i hästkatalogen:

Snapxx  gb

Engelskt Fullblod

Snipxx  gb

Engelskt Fullblod

Flying Childersxx  gb

Engelskt Fullblod

Darley Arabianox  sy

Arabiskt Fullblod

Betty Leedesxx  gb

Engelskt Fullblod

Syster till Soreheelsxx  gb

Engelskt Fullblod

Bastoxx  gb

Engelskt Fullblod

Syster 1 till Mixburyxx

Engelskt Fullblod

Syster till Slipbyxx  gb

Engelskt Fullblod

Foxxx  gb

Engelskt Fullblod

Clumseyxx  gb

Engelskt Fullblod

Bay Pegxx  gb

Engelskt Fullblod

Gipsyxx  gb

Engelskt Fullblod

Bay Boltonxx  gb

Engelskt Fullblod

Sto efter Newcastle Turkxx

Engelskt Fullblod

Miss Windsorxx  gb

Engelskt Fullblod

Godolphin Arabian  ma

Berber

Syster ett till Volunteerxx  gb

Engelskt Fullblod

Young Belgradexx  gb

Engelskt Fullblod

Belgrade Turk

Okänd rastillhörighet

Sto efter Bay Boltonxx

Engelskt Fullblod

Myvills Childers Marexx

Engelskt Fullblod

Bartlets Childersxx  gb

Engelskt Fullblod

Sto efter Devonshire Turkxx

Engelskt Fullblod