Mariaxx  

Engelskt Fullblod gb

Maria är ett sto som föddes 1/1 1777 i Storbritannien.

----*----
----*----

Färganlag

På lokus E, extension (svart), har Maria en enkel uppsättning av av allelen E från sin far eller mor (svart anlag).

På lokus A, agouti, har Maria en enkel uppsättning av av allelen a från sin far eller mor (saknar agoutianlag). Hon har också fått en enkel uppsättning av av allelen A från sin far eller mor (agoutianlag).

På lokus G, grey, har Maria en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen g från båda sina föräldrar (saknar skimmelanlag).

På lokus C, creme (gul), har Maria en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen C från båda sina föräldrar (saknar gulanlag).

placeholder image
----*----

Avkommor

Maria har följande avkommor i hästkatalogen:

Herodxx  gb

Engelskt Fullblod

Tartarxx  gb

Engelskt Fullblod

Croft's Partnerxx  gb

Engelskt Fullblod

Jiggxx  gb

Engelskt Fullblod

Syster 1 till Mixburyxx

Engelskt Fullblod

Melioraxx  gb

Engelskt Fullblod

Foxxx  gb

Engelskt Fullblod

Milkmaidxx  gb

Engelskt Fullblod

Cypronxx  gb

Engelskt Fullblod

Blazexx  gb

Engelskt Fullblod

Flying Childersxx  gb

Engelskt Fullblod

Confederate Fillyxx  gb

Engelskt Fullblod

Salomexx  gb

Engelskt Fullblod

Bethells Arabianox

Arabiskt Fullblod

Champion Marexx

Engelskt Fullblod

Lisettexx  gb

Engelskt Fullblod

Snapxx  gb

Engelskt Fullblod

Snipxx  gb

Engelskt Fullblod

Flying Childersxx  gb

Engelskt Fullblod

Syster till Soreheelsxx  gb

Engelskt Fullblod

Syster till Slipbyxx  gb

Engelskt Fullblod

Foxxx  gb

Engelskt Fullblod

Gipsyxx  gb

Engelskt Fullblod

Miss Windsorxx  gb

Engelskt Fullblod

Godolphin Arabian  ma

Berber

Syster ett till Volunteerxx  gb

Engelskt Fullblod

Young Belgradexx  gb

Engelskt Fullblod

Myvills Childers Marexx

Engelskt Fullblod