Anielaox  

Arabiskt Fullblod se

Aniela är ett sto som föddes 1986 i Sverige och dog 2011. Hon blev 25 år gammal.

----*----
----*----

Anlag

Anlag som är angivna eller beräknade på Anielas och hennes familjs anlag och fenotyper, läs mer här.

(E)/(A)/gg/CC

Avkommor

Aniela har följande avkommor i hästkatalogen:

Probatox  se

Arabiskt Fullblod

Pohaniecox  pl

Arabiskt Fullblod

Cometox  pl

Arabiskt Fullblod

Abu Afasox  pl

Arabiskt Fullblod

Carmenox  pl

Arabiskt Fullblod

Planetaox  pl

Arabiskt Fullblod

Naborox  _su

Arabiskt Fullblod

Pienoczkaox  _su

Arabiskt Fullblod

Borexiaox  se

Arabiskt Fullblod

Exelsjorox  pl

Arabiskt Fullblod

Aquinorox  pl

Arabiskt Fullblod

Eleonoraox  pl

Arabiskt Fullblod

Bogoriaox  pl

Arabiskt Fullblod

Laurox  pl

Arabiskt Fullblod

Bulgotkaox  pl

Arabiskt Fullblod

Aniolox  se

Arabiskt Fullblod

Cid ben Afasox  de

Arabiskt Fullblod

Abu Afasox  pl

Arabiskt Fullblod

Bad Afasox  pl

Arabiskt Fullblod

Gahdarox  pl

Arabiskt Fullblod

Cynerariaox  pl

Arabiskt Fullblod

Sedziwojox  pl

Arabiskt Fullblod

Cerozjaox  pl

Arabiskt Fullblod

Anielkaox  se

Arabiskt Fullblod

Pohaniecox  pl

Arabiskt Fullblod

Cometox  pl

Arabiskt Fullblod

Planetaox  pl

Arabiskt Fullblod

Arekaox  pl

Arabiskt Fullblod

El Azrakox  pl

Arabiskt Fullblod

Aretuzaox  pl

Arabiskt Fullblod