Zaborox  

Arabiskt Fullblod

Zabor är en hingst som föddes 1/1 1989.

----*----
----*----

Anlag

Anlag som är angivna eller beräknade på Zabors och hans familjs anlag och fenotyper, läs mer här.

g?/C?
placeholder image

Avkommor

Zabor har följande avkommor i hästkatalogen:

Ilbor de Raynesox  fr

Arabiskt Fullblod

Arborox  pl

Arabiskt Fullblod

Doktrynerox

Arabiskt Fullblod

Miecznikox  pl

Arabiskt Fullblod

Blagaox  hu

Arabiskt Fullblod

Arbaox

Arabiskt Fullblod

Cometox  pl

Arabiskt Fullblod

Abhazjaox  pl

Arabiskt Fullblod

Iglicaox  pl

Arabiskt Fullblod

Wielki Szlemox  pl

Arabiskt Fullblod

Ofirox  pl

Arabiskt Fullblod

Elegantkaox  pl

Arabiskt Fullblod

Imatraox

Arabiskt Fullblod

Hardyox  pl

Arabiskt Fullblod

Magjaox  pl

Arabiskt Fullblod

Wiewiorkaox  se

Arabiskt Fullblod

Esparteroox  pl

Arabiskt Fullblod

Naborox  _su

Arabiskt Fullblod

Negatiwox  _su

Arabiskt Fullblod

Lagodnaox  pl

Arabiskt Fullblod

Elaox  pl

Arabiskt Fullblod

Miecznikox  pl

Arabiskt Fullblod

Lalaox  pl

Arabiskt Fullblod

Edjoraox  se

Arabiskt Fullblod

Exelsjorox  pl

Arabiskt Fullblod

Aquinorox  pl

Arabiskt Fullblod

Eleonoraox  pl

Arabiskt Fullblod

Edessaox

Arabiskt Fullblod

Pietuszokox  _su

Arabiskt Fullblod

Elloraox  pl

Arabiskt Fullblod