Sopkaox  

Arabiskt Fullblod ru

Sopka är ett sto som föddes 1958 i Ryssland.

----*----
----*----

Färganlag

Dessa anlag är angivna eller beräknade på Sopkas och hennes stam och eventuella avkommors färg och/eller anlag. Listan kan skilja från verkligheten, bland annat eftersom färger kan vara felaktigt registrerade, så ett dna-test är helt klart det säkraste sättet att få veta din hästs anlag.

På lokus E, extension (svart), har Sopka en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen e från båda sina föräldrar (saknar svart anlag).

På lokus G, grey, har Sopka en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen g från båda sina föräldrar (saknar skimmelanlag).

På lokus C, creme (gul), har Sopka en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen C från båda sina föräldrar (saknar gulanlag).

placeholder image
----*----

Avkommor

Sopka har följande avkommor i hästkatalogen:

Pribojox  ru

Arabiskt Fullblod

Piolunox  pl

Arabiskt Fullblod

Koheilan Iox  pl

Arabiskt Fullblod

Koheilan IVox  hu

Arabiskt Fullblod

10 Gazalox  hu

Arabiskt Fullblod

Dziewannaox

Arabiskt Fullblod

Bakszyszox  pl

Arabiskt Fullblod

Kalinaox  pl

Arabiskt Fullblod

Rissalmaox

Arabiskt Fullblod

Shareerox  gb

Arabiskt Fullblod

Nureddin IIox  gb

Arabiskt Fullblod

Selimaox

Arabiskt Fullblod

Risslaox  gb

Arabiskt Fullblod

Berkox  gb

Arabiskt Fullblod

Risalaox

Arabiskt Fullblod

Sonataox  ru

Arabiskt Fullblod

Skrzypox  pl

Arabiskt Fullblod

Lowelasox  yu

Arabiskt Fullblod

Koheilan Iox  pl

Arabiskt Fullblod

Elegantkaox  pl

Arabiskt Fullblod

Dziewannaox

Arabiskt Fullblod

Bakszyszox  pl

Arabiskt Fullblod

Kalinaox  pl

Arabiskt Fullblod

Odaliskaox  ru

Arabiskt Fullblod

Ofirox  pl

Arabiskt Fullblod

Kuhailan Haifiox

Arabiskt Fullblod

Dziwaox  pl

Arabiskt Fullblod

Kankaraox  ru

Arabiskt Fullblod

Kannox  fr

Arabiskt Fullblod

Carabineox  fr

Arabiskt Fullblod