Sonataox  

Arabiskt Fullblod ru

Sonata är ett sto som föddes 1946 i Ryssland.

----*----
----*----

Färganlag

På lokus E, extension (svart), har Sonata en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen e från båda sina föräldrar (saknar svart anlag).

På lokus G, grey, har Sonata en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen g från båda sina föräldrar (saknar skimmelanlag).

På lokus C, creme (gul), har Sonata en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen C från båda sina föräldrar (saknar gulanlag).

placeholder image
----*----

Avkommor

Sonata har följande avkommor i hästkatalogen:

Skrzypox  pl

Arabiskt Fullblod

Lowelasox  yu

Arabiskt Fullblod

Koheilan Iox  pl

Arabiskt Fullblod

Koheilan IVox  hu

Arabiskt Fullblod

10 Gazalox  hu

Arabiskt Fullblod

Elegantkaox  pl

Arabiskt Fullblod

Bakszyszox  pl

Arabiskt Fullblod

Gazella IIox  pl

Arabiskt Fullblod

Dziewannaox

Arabiskt Fullblod

Bakszyszox  pl

Arabiskt Fullblod

Ilderimox  tr

Arabiskt Fullblod

Paradaox  pl

Arabiskt Fullblod

Kalinaox  pl

Arabiskt Fullblod

Ibrahimox  sy

Arabiskt Fullblod

Lezginkaox  pl

Arabiskt Fullblod

Odaliskaox  ru

Arabiskt Fullblod

Ofirox  pl

Arabiskt Fullblod

Kuhailan Haifiox

Arabiskt Fullblod

Kuhailan Kharasox

Arabiskt Fullblod

Kuhaila Haifiox

Arabiskt Fullblod

Dziwaox  pl

Arabiskt Fullblod

Abu Mlechox  pl

Arabiskt Fullblod

Zulejmaox  pl

Arabiskt Fullblod

Kankaraox  ru

Arabiskt Fullblod

Kannox  fr

Arabiskt Fullblod

Dénoustéox  fr

Arabiskt Fullblod

Kitaox

Arabiskt Fullblod

Carabineox  fr

Arabiskt Fullblod

Djebelox  fr

Arabiskt Fullblod

Caravaneox  fr

Arabiskt Fullblod