Semenox  RASB 1305

Arabiskt Fullblod ru

Semen är en hingst som föddes ca. 1954 i Ryssland.

----*----
----*----

Färganlag

På lokus G, grey, har Semen en enkel uppsättning av av allelen G från sin far eller mor (skimmelanlag).

----*----

Avkommor

Semen har följande avkommor i hästkatalogen:

Laurox  pl

Arabiskt Fullblod

Lotnikox  pl

Arabiskt Fullblod

Opalox

Arabiskt Fullblod

Koheilan Iox  pl

Arabiskt Fullblod

Elegantkaox  pl

Arabiskt Fullblod

Mokkaox  pl

Arabiskt Fullblod

Flisakox  pl

Arabiskt Fullblod

Dziwaox  pl

Arabiskt Fullblod

Kalinaox

Arabiskt Fullblod

Wallis IIox

Arabiskt Fullblod

Wallis Iox

Arabiskt Fullblod

Halabarda IIox

Arabiskt Fullblod

Windobonaox

Arabiskt Fullblod

Posejdonox

Arabiskt Fullblod

Lutecjaox

Arabiskt Fullblod

Sokoraox  ru

Arabiskt Fullblod

Hardyox  pl

Arabiskt Fullblod

Ganges Iox  pl

Arabiskt Fullblod

Hindostan IIox

Arabiskt Fullblod

Lezginkaox  pl

Arabiskt Fullblod

Gazella IIox  pl

Arabiskt Fullblod

Kohejlanox  pl

Arabiskt Fullblod

Abraox  pl

Arabiskt Fullblod

Halinaox  ru

Arabiskt Fullblod

Abu Mlechox  pl

Arabiskt Fullblod

Mlech Iox  pl

Arabiskt Fullblod

Laniaox  pl

Arabiskt Fullblod

Kalinaox  pl

Arabiskt Fullblod

Ibrahimox  sy

Arabiskt Fullblod

Lezginkaox  pl

Arabiskt Fullblod