Sosnaox  

Arabiskt Fullblod ru

Sosna är ett sto som föddes 1964 i Ryssland.

Sosna föddes upp av Tersk.

----*----
----*----

Färganlag

Dessa anlag är angivna eller beräknade på Sosnas och hennes stam och eventuella avkommors färg och/eller anlag. Listan kan skilja från verkligheten, bland annat eftersom färger kan vara felaktigt registrerade, så ett dna-test är helt klart det säkraste sättet att få veta din hästs anlag.

På lokus E, extension (svart), har Sosna en enkel uppsättning av av allelen e från sin mor (saknar svart anlag).

På lokus G, grey, har Sosna en enkel uppsättning av av allelen G från sin far (skimmelanlag). Hon har också fått en enkel uppsättning av av allelen g från sin mor (saknar skimmelanlag).

På lokus C, creme (gul), har Sosna en enkel uppsättning av av allelen C från sin mor (saknar gulanlag).

placeholder image
----*----

Avkommor

Sosna har följande avkommor i hästkatalogen:

Semenox  ru

Arabiskt Fullblod

Laurox  pl

Arabiskt Fullblod

Lotnikox  pl

Arabiskt Fullblod

Opalox

Arabiskt Fullblod

Mokkaox  pl

Arabiskt Fullblod

Kalinaox

Arabiskt Fullblod

Wallis IIox

Arabiskt Fullblod

Windobonaox

Arabiskt Fullblod

Sokoraox  ru

Arabiskt Fullblod

Hardyox  pl

Arabiskt Fullblod

Ganges Iox  pl

Arabiskt Fullblod

Gazella IIox  pl

Arabiskt Fullblod

Halinaox  ru

Arabiskt Fullblod

Abu Mlechox  pl

Arabiskt Fullblod

Kalinaox  pl

Arabiskt Fullblod

Sopkaox  ru

Arabiskt Fullblod

Pribojox  ru

Arabiskt Fullblod

Piolunox  pl

Arabiskt Fullblod

Koheilan Iox  pl

Arabiskt Fullblod

Dziewannaox

Arabiskt Fullblod

Rissalmaox

Arabiskt Fullblod

Shareerox  gb

Arabiskt Fullblod

Risslaox  gb

Arabiskt Fullblod

Sonataox  ru

Arabiskt Fullblod

Skrzypox  pl

Arabiskt Fullblod

Lowelasox  yu

Arabiskt Fullblod

Dziewannaox

Arabiskt Fullblod

Odaliskaox  ru

Arabiskt Fullblod

Ofirox  pl

Arabiskt Fullblod

Kankaraox  ru

Arabiskt Fullblod