Besmaox  

Arabiskt Fullblod se

Besma är ett sto som föddes 1984 i Sverige.

----*----
----*----

Anlag

Anlag som är angivna eller beräknade på Besmas och hennes familjs anlag och fenotyper, läs mer här.

ee/gg/CC
placeholder image

Avkommor

Besma har följande avkommor i hästkatalogen:

Cadykox  pl

Arabiskt Fullblod

El Pasoox  pl

Arabiskt Fullblod

Czortox  pl

Arabiskt Fullblod

Wielki Szlemox  pl

Arabiskt Fullblod

Fortaox  pl

Arabiskt Fullblod

Elloraox  pl

Arabiskt Fullblod

Witrazox  pl

Arabiskt Fullblod

Elzaox  pl

Arabiskt Fullblod

Cumparsitaox  pl

Arabiskt Fullblod

Gwarnyox  pl

Arabiskt Fullblod

Amurath Sahibox  pl

Arabiskt Fullblod

Gwaraox  pl

Arabiskt Fullblod

Carmenox  pl

Arabiskt Fullblod

Trypolisox  pl

Arabiskt Fullblod

Wilgaox  pl

Arabiskt Fullblod

Arkonaox  pl

Arabiskt Fullblod

Braniborox  pl

Arabiskt Fullblod

Arcusox

Arabiskt Fullblod

Bad Afasox  pl

Arabiskt Fullblod

Teczaox  pl

Arabiskt Fullblod

Bajdaraox  pl

Arabiskt Fullblod

Gaborox  pl

Arabiskt Fullblod

Bazaox  hu

Arabiskt Fullblod

Adis Abebaox  pl

Arabiskt Fullblod

Amurath Sahibox  pl

Arabiskt Fullblod

Amurath II  de

Shagya Arab

Sahibaox  pl

Arabiskt Fullblod

Ofirkaox  pl

Arabiskt Fullblod

Ofirox  pl

Arabiskt Fullblod

Fryga IIox  pl

Arabiskt Fullblod