Fortaox  PASB 1056

Arabiskt Fullblod pl

Forta är ett sto som föddes 1943 i Polen och dog 1970. Hon blev 27 år gammal.

----*----
----*----

Kuriosa

Galopp resultat, egna: 2/11(2-1-7) 2 stakes.
Forta lämnade föl varje år mellan 1949-67, missade 1968 men fick sitt sista föl FALAT 1969 vid 26 års ålder.
Samtliga avkommor utom 1 (skadad) har segrat i galopp.

Anlag

Anlag som är angivna eller beräknade på Fortas och hennes familjs anlag och fenotyper, läs mer här.

Ee/(aA)/gg/CC
placeholder image

Avkommor

Forta har följande avkommor i hästkatalogen:

Kuhailan Abu Urkubox  hu

Arabiskt Fullblod

Kuhaylan Zaidox  sy

Arabiskt Fullblod

Kuhailan Abu Junubox

Arabiskt Fullblod

Hadban Inzihiox  eg

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

Kuhaila Um Junubox

Arabiskt Fullblod

Kuhaila Al Ziyadahox  sa

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

Saklawi Djedranox  fr

Arabiskt Fullblod

Kuhaila Al Ziyadaox

Arabiskt Fullblod

22 Kemirox  hu

Arabiskt Fullblod

Kemirox  pl

Arabiskt Fullblod

Souakimox

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

Sylphide Iox  de

Arabiskt Fullblod

17 Mersuch I-1ox  hu

Arabiskt Fullblod

Mersuch Iox  hu

Arabiskt Fullblod

5 Gazalox  hu

Arabiskt Fullblod

Portaox

Arabiskt Fullblod

Nedjariox  fr

Arabiskt Fullblod

Nibehox  eg

Arabiskt Fullblod

Nedjarineox  fr

Arabiskt Fullblod

Danbikox

Arabiskt Fullblod

Naamaox  fr

Arabiskt Fullblod

Jerychonkaox

Arabiskt Fullblod

Nizamox  pl

Arabiskt Fullblod

Achmet Ejubox  pl

Arabiskt Fullblod

Utopjaox  pl

Arabiskt Fullblod

Chlubaox

Arabiskt Fullblod

Abu-Argubox

Arabiskt Fullblod

Rusalkaox  pl

Arabiskt Fullblod