Arkonaox  

Arabiskt Fullblod pl

Arkona är ett sto som föddes 1975 i Polen.

----*----
----*----

Kuriosa

Importerad till Sverige.

Anlag

Anlag som är angivna eller beräknade på Arkonas och hennes familjs anlag och fenotyper, läs mer här.

Ee/aA/gg/CC
placeholder image

Avkommor

Arkona har följande avkommor i hästkatalogen:

Braniborox  pl

Arabiskt Fullblod

Arcusox

Arabiskt Fullblod

Bad Afasox  pl

Arabiskt Fullblod

Kuhailan Afasox  bh

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

Badox  fr

Arabiskt Fullblod

Teczaox  pl

Arabiskt Fullblod

Nizam-Paszox

Arabiskt Fullblod

Frygaox  pl

Arabiskt Fullblod

Bajdaraox  pl

Arabiskt Fullblod

Gaborox  pl

Arabiskt Fullblod

Kuhailan Abu Urkubox  hu

Arabiskt Fullblod

Kohejlankaox  hu

Arabiskt Fullblod

Bazaox  hu

Arabiskt Fullblod

Kuhaylan Zaidox  sy

Arabiskt Fullblod

22 Kemirox  hu

Arabiskt Fullblod

Adis Abebaox  pl

Arabiskt Fullblod

Amurath Sahibox  pl

Arabiskt Fullblod

Amurath II  de

Shagya Arab

Amurathox  de

Arabiskt Fullblod

248 Shagya V

Shagya Arab

Sahibaox  pl

Arabiskt Fullblod

Nana Sahib Iox  de

Arabiskt Fullblod

Donkaox  pl

Arabiskt Fullblod

Ofirkaox  pl

Arabiskt Fullblod

Ofirox  pl

Arabiskt Fullblod

Kuhailan Haifiox

Arabiskt Fullblod

Dziwaox  pl

Arabiskt Fullblod

Fryga IIox  pl

Arabiskt Fullblod

Bakszyszox  pl

Arabiskt Fullblod

Gazella IIox  pl

Arabiskt Fullblod