Eminachox  

Arabiskt Fullblod pl

  • 3.125%
  • 11.4%
  • 80%

En hög inavelskoefficient anger att hästen har högre andel uppsättningar homozygota gener. Det ökar risken för genetiska defekter och sjukdomar vilket leder till sämre sundhet, lägre prestation och sänkt fruktsamhet. Ibland linejavlas medvetet för att försöka få fram hästar med mindre variation på vissa specifika egenskaper, exempelvis hästar med specifik färg, specifik ras eller prestation.

Vad som är för hög inavelskoefficient finns många åsikter om. Enligt forskningen kan man statistiskt se negativa inavelseffekter vid 5%, och en betydande sänkt vitalitet vid 10% och uppåt.

Beräkning av inavelskoefficienter

Inavelskoefficienten FX beräknas här i Hästkatalogen enligt Wrights formel. Den summeras på gemensamma anfäder de första 8 eller 16 leden registrerade i hästkatalogen (beroende på hur komplett stammen är) enligt:
FX = ∑(½n1+n2+1 *(1 + FA))
Där n1 och n2 är antalet generationer mellan en gemensam anfader och hästen och FA är anfaderns egen inavelskoefficient. Om anfaderns stam är okänd antas FA vara 0, så inavelskoefficienten är lågt skattad, särskilt om det saknas mycket angivna hästar i hästens stam.

Komplett stam-koefficienten c8 är ett mått på hur fullständig hästens stamtavla är de första åtta leden. En hög c8 ger en ganska säker inavelskoefficient FX. Motsvarande mått för de fyra första leden är c4. Om c4 är under 100% så är onoggranneheten på inavelskofficienten stor och kan vara ganska mycket högre i verkligheten än den beräknade här.

Totala stamandelar

Om man tar alla hästar i Eminach's stamtavla så långt det finns registrerat, hur många procent av henne består då av den legendariska fullblodshingsten Eclipse..? Här är de (max) 100 mest tongivande hästarna i de första 24 leden i Eminach's stam!

Den här informationen får man läsa som ren kuriosa. Dels baseras den bara på den information som är inregistrerad i hästkatalogen, så avikelser kan förekomma. Men är du statistiknörd som mig tycker du säkert att den här fingervisningen är jättekul att ögna igenom..!

"Procentandel" Förekomster Närmsta
förekomst
Häst Född Bild Stofamilj
50% 1 1:a led Bagdadox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
Polsk linje 2 Mlecha o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
50% 1 1:a led Indostankaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
Polsk linje 2 Mlecha o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
25% 1 2:e led Hindostan Iox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1871
1810pl20 - Gulowata
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
25% 1 2:e led Hamiox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
f.1851
25% 1 2:e led Mlecha-Mniejszaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1867
Polsk linje 2 Mlecha o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
25% 1 2:e led Kameljaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
Polsk linje 2 Mlecha o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
25% 2 3:e led Mlecha-Elazusox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
Polsk linje 2 Mlecha o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
12.5% 1 3:e led Jamriox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
f.1863
12.5% 1 3:e led Dahomanox Födelseland sy
Arabiskt Fullblod
f.1846
12.5% 2 4:e led Mlechaox Födelseland sy
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
f.1840
Polsk linje 2 Mlecha o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
12.5% 1 3:e led Sybillaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1859
1810pl20 - Gulowata
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
12.5% 1 3:e led Pielgrzymox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
Alias Bagdady, Beni Bagdad
f.1851
Polsk linje 1 (Gazella o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
12.5% 2 4:e led Elazusox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Mabrukaox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Dahamaox Födelseland --
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
f.1835
6.25% 1 4:e led Gazellaox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
f.1840
Polsk linje 1 (Gazella o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Gessurox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Gidyox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1851
1810pl20 - Gulowata
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Quiduan El Harzanox Födelseland --
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
f.1836
6.25% 1 4:e led Hojnyox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1848
Polsk linje 39
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
Polsk linje 45
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Bagdadox Födelseland eg
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
f.1837
3.13% 1 5:e led Batran-Agaox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
f.1844
3.13% 1 5:e led Obejanox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1832
Polsk linje 39
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Kalifaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1837
Polsk linje 39
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
Polsk linje 45
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Bonitaox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led El Bedaviox Födelseland sa
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
f.1817
3.13% 1 5:e led Burzymska IIox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1839
1810pl20 - Gulowata
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
2.34% 2 6:e led Hajlanox Födelseland sy
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
1.56% 1 6:e led Burzymska Iox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1833
1810pl20 - Gulowata
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
1.56% 1 6:e led Bejankaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1823
Polsk linje 39
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
1.56% 1 6:e led Kanarysox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1825
Polsk linje 39
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
1.56% 1 6:e led Smirnaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1822
Polsk linje 39
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
Polsk linje 45
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
1.56% 1 6:e led Szumka IIox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1827
1.37% 4 8:e led Kobylaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1805
Polsk linje 39
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
0.98% 3 8:e led Gorczycaox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
0.78% 1 7:e led Antarkaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1823
1810pl20 - Gulowata
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
0.78% 1 7:e led Persjaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1817
Polsk linje 39
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
0.78% 1 7:e led Pruszynaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1812
Polsk linje 39
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
0.78% 1 7:e led Gracz Iox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1815
Polsk linje 39
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
0.78% 2 8:e led Gniadyox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
0.78% 1 7:e led Dzielfox Födelseland sy
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
0.78% 1 7:e led Benisarox Födelseland sy
Arabiskt Fullblod
0.78% 1 7:e led Bejanox Födelseland eg
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
0.78% 1 7:e led Smirnaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1814
Polsk linje 39
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
Polsk linje 45
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
0.78% 1 7:e led Polkaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1808
0.39% 1 8:e led Antarox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
0.39% 1 8:e led Persyaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1810
Polsk linje 39
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
0.39% 1 8:e led Gulowataox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
1810pl20 - Gulowata
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
0.39% 1 8:e led Polka Födelseland pl
Partbred Arab (Arabiskt halvblod)
0.39% 1 8:e led Zbójox Födelseland ru
Arabiskt Fullblod