Mimonkaox  

Arabiskt Fullblod

Mimonka är ett sto som föddes 1945.

----*----
----*----

Anlag

Anlag som är angivna eller beräknade på Mimonkas och hennes familjs anlag och fenotyper, läs mer här.

(G)
placeholder image

Avkommor

Mimonka har följande avkommor i hästkatalogen:

My Kismetox

Arabiskt Fullblod

Kohejl Ibn Mazepaox  pl

Arabiskt Fullblod

Mazepa Iox  pl

Arabiskt Fullblod

Mazepaox  pl

Arabiskt Fullblod

Laniaox  pl

Arabiskt Fullblod

Gazella IIox  pl

Arabiskt Fullblod

Kohejlanox  pl

Arabiskt Fullblod

Abraox  pl

Arabiskt Fullblod

Mabruchaox  pl

Arabiskt Fullblod

Pielgrzym-Thujaox

Arabiskt Fullblod

Pielgrzymox

Arabiskt Fullblod

Thujaox  pl

Arabiskt Fullblod

Lysaox  pl

Arabiskt Fullblod

Hassiziox  pl

Arabiskt Fullblod

Dzami Iox  pl

Arabiskt Fullblod

Imatraox

Arabiskt Fullblod

Hardyox  pl

Arabiskt Fullblod

Ganges Iox  pl

Arabiskt Fullblod

Hindostan IIox

Arabiskt Fullblod

Lezginkaox  pl

Arabiskt Fullblod

Gazella IIox  pl

Arabiskt Fullblod

Kohejlanox  pl

Arabiskt Fullblod

Abraox  pl

Arabiskt Fullblod

Magjaox  pl

Arabiskt Fullblod

Koheilan Iox  pl

Arabiskt Fullblod

Koheilan IVox  hu

Arabiskt Fullblod

10 Gazalox  hu

Arabiskt Fullblod

Ferjaox  pl

Arabiskt Fullblod

Bakszyszox  pl

Arabiskt Fullblod

Zulejmaox  pl

Arabiskt Fullblod