Mimikaox  

Arabiskt Fullblod

Mimika är ett sto som föddes 1956.

----*----
----*----

Anlag

Anlag som är angivna eller beräknade på Mimikas och hennes familjs anlag och fenotyper, läs mer här.

(G)
placeholder image

Avkommor

Mimika har följande avkommor i hästkatalogen:

Ali Saidox  pl

Arabiskt Fullblod

Kuhailan Saidox  hu

Arabiskt Fullblod

Kuhaylan Zaidox  sy

Arabiskt Fullblod

Kuhailan Abu Junubox

Arabiskt Fullblod

Kuhaila Al Ziyadahox  sa

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

204 Kemirox  hu

Arabiskt Fullblod

Kemirox  pl

Arabiskt Fullblod

6 Koheilan IVox  hu

Arabiskt Fullblod

Najadaox  pl

Arabiskt Fullblod

Fetyszox  pl

Arabiskt Fullblod

Bakszyszox  pl

Arabiskt Fullblod

Siglavy Bagdadyox  ro

Arabiskt Fullblod

Gazella IIox  pl

Arabiskt Fullblod

Kohejlanox  pl

Arabiskt Fullblod

Abraox  pl

Arabiskt Fullblod

Mimonkaox

Arabiskt Fullblod

My Kismetox

Arabiskt Fullblod

Kohejl Ibn Mazepaox  pl

Arabiskt Fullblod

Mazepa Iox  pl

Arabiskt Fullblod

Gazella IIox  pl

Arabiskt Fullblod

Mabruchaox  pl

Arabiskt Fullblod

Pielgrzym-Thujaox

Arabiskt Fullblod

Lysaox  pl

Arabiskt Fullblod

Imatraox

Arabiskt Fullblod

Hardyox  pl

Arabiskt Fullblod

Ganges Iox  pl

Arabiskt Fullblod

Gazella IIox  pl

Arabiskt Fullblod

Magjaox  pl

Arabiskt Fullblod

Koheilan Iox  pl

Arabiskt Fullblod

Ferjaox  pl

Arabiskt Fullblod