Gayonovaox  

Arabiskt Fullblod se

Gayonova är ett sto som föddes 1/1 1987 i Sverige och dog 1/1 2012. Hon blev 25 år gammal.

----*----
----*----

Anlag

Anlag som är angivna eller beräknade på Gayonovas och hennes familjs anlag och fenotyper, läs mer här.

(E)/gg/CC
placeholder image

Avkommor

Gayonova har följande avkommor i hästkatalogen:

Danserox  pl

Arabiskt Fullblod

El Azrakox  pl

Arabiskt Fullblod

Faherox  pl

Arabiskt Fullblod

Trypolisox  pl

Arabiskt Fullblod

Ferhaox  pl

Arabiskt Fullblod

Elloraox  pl

Arabiskt Fullblod

Witrazox  pl

Arabiskt Fullblod

Elzaox  pl

Arabiskt Fullblod

Daninaox  pl

Arabiskt Fullblod

Chazarox

Arabiskt Fullblod

Laurox  pl

Arabiskt Fullblod

Celinaox  pl

Arabiskt Fullblod

Druchnaox  pl

Arabiskt Fullblod

Rozmarynox

Arabiskt Fullblod

Dardaox  pl

Arabiskt Fullblod

Ghiaox  se

Arabiskt Fullblod

Algomejox  pl

Arabiskt Fullblod

Celebesox  pl

Arabiskt Fullblod

Witrazox  pl

Arabiskt Fullblod

Canariaox  pl

Arabiskt Fullblod

Algonkinaox  pl

Arabiskt Fullblod

Pietuszokox  _su

Arabiskt Fullblod

Algaox  pl

Arabiskt Fullblod

Eginaox  se

Arabiskt Fullblod

Esparteroox  pl

Arabiskt Fullblod

Naborox  _su

Arabiskt Fullblod

Elaox  pl

Arabiskt Fullblod

Didoox  gb

Arabiskt Fullblod

Grojecox  pl

Arabiskt Fullblod

Gehennaox  pl

Arabiskt Fullblod