Erystawiox  

Arabiskt Fullblod pl

Erystawi är en hingst som föddes 1955 i Polen.

----*----
----*----

Kuriosa

Importerad 1973 av och tillhörig Erik Erlandsson, Möllebackens arabstuteri.

Exporterad till USA 1976.

I avel 1973-76.

Anlag

Anlag som är angivna eller beräknade på Erystawis och hans familjs anlag och fenotyper, läs mer här.

(eE)/(A)/gg/CC
placeholder image

Utmärkelser

Erystawi har fått följande utmärkelse

----*----

Avkommor

Erystawi har följande avkommor i hästkatalogen:

Witrazox  pl

Arabiskt Fullblod

Ofirox  pl

Arabiskt Fullblod

Kuhailan Haifiox

Arabiskt Fullblod

Kuhailan Kharasox

Arabiskt Fullblod

Kuhaila Haifiox

Arabiskt Fullblod

Dziwaox  pl

Arabiskt Fullblod

Abu Mlechox  pl

Arabiskt Fullblod

Zulejmaox  pl

Arabiskt Fullblod

Makataox  pl

Arabiskt Fullblod

Fetyszox  pl

Arabiskt Fullblod

Bakszyszox  pl

Arabiskt Fullblod

Siglavy Bagdadyox  ro

Arabiskt Fullblod

Gazella IIox  pl

Arabiskt Fullblod

Kohejlanox  pl

Arabiskt Fullblod

Abraox  pl

Arabiskt Fullblod

Enormeox  pl

Arabiskt Fullblod

Trypolisox  pl

Arabiskt Fullblod

Enwer Beyox  pl

Arabiskt Fullblod

Abu Mlechox  pl

Arabiskt Fullblod

Koalicjaox  pl

Arabiskt Fullblod

Kahiraox  pl

Arabiskt Fullblod

Farys IIox  pl

Arabiskt Fullblod

Zulejmaox  pl

Arabiskt Fullblod

Normaox

Arabiskt Fullblod

Hardyox  pl

Arabiskt Fullblod

Ganges Iox  pl

Arabiskt Fullblod

Gazella IIox  pl

Arabiskt Fullblod

Ferjaox  pl

Arabiskt Fullblod

Bakszyszox  pl

Arabiskt Fullblod

Zulejmaox  pl

Arabiskt Fullblod