Indraffox  AHR 1575

Arabiskt Fullblod us

  • 2.197%
  • 41.8%
  • 100%

En hög inavelskoefficient anger att hästen har högre andel uppsättningar homozygota gener. Det ökar risken för genetiska defekter och sjukdomar vilket leder till sämre sundhet, lägre prestation och sänkt fruktsamhet. Ibland linejavlas medvetet för att försöka få fram hästar med mindre variation på vissa specifika egenskaper, exempelvis hästar med specifik färg, specifik ras eller prestation.

Vad som är för hög inavelskoefficient finns många åsikter om. Enligt forskningen kan man statistiskt se negativa inavelseffekter vid 5%, och en betydande sänkt vitalitet vid 10% och uppåt.

Beräkning av inavelskoefficienter

Inavelskoefficienten FX beräknas här i Hästkatalogen enligt Wrights formel. Den summeras på gemensamma anfäder de första 8 eller 16 leden registrerade i hästkatalogen (beroende på hur komplett stammen är) enligt:
FX = ∑(½n1+n2+1 *(1 + FA))
Där n1 och n2 är antalet generationer mellan en gemensam anfader och hästen och FA är anfaderns egen inavelskoefficient. Om anfaderns stam är okänd antas FA vara 0, så inavelskoefficienten är lågt skattad, särskilt om det saknas mycket angivna hästar i hästens stam.

Komplett stam-koefficienten c8 är ett mått på hur fullständig hästens stamtavla är de första åtta leden. En hög c8 ger en ganska säker inavelskoefficient FX. Motsvarande mått för de fyra första leden är c4. Om c4 är under 100% så är onoggranneheten på inavelskofficienten stor och kan vara ganska mycket högre i verkligheten än den beräknade här.

Totala stamandelar

Om man tar alla hästar i Indraff's stamtavla så långt det finns registrerat, hur många procent av honom består då av den legendariska fullblodshingsten Eclipse..? Här är de (max) 100 mest tongivande hästarna i de första 24 leden i Indraff's stam!

Den här informationen får man läsa som ren kuriosa. Dels baseras den bara på den information som är inregistrerad i hästkatalogen, så avikelser kan förekomma. Men är du statistiknörd som mig tycker du säkert att den här fingervisningen är jättekul att ögna igenom..!

"Procentandel" Förekomster Närmsta
förekomst
Häst Född Bild Stofamilj
50% 1 1:a led Rafflesox Födelseland gb
Arabiskt Fullblod
f.1926
Polsk linje 17 (Rodania o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
50% 1 1:a led Indaiaox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
f.1927
1876tr10 - Dajania
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
37.5% 2 2:e led Skowronekox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1909
†1930
Polsk linje 8
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
25% 1 2:e led Rifalaox Födelseland gb
Arabiskt Fullblod
f.1922
Polsk linje 17 (Rodania o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
25% 1 2:e led Nureddin IIox Födelseland gb
Arabiskt Fullblod
f.1911
1876tr10 - Dajania
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
25% 1 2:e led Nasraox Födelseland gb
Arabiskt Fullblod
f.1908
1876tr10 - Dajania
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
18.75% 2 3:e led Ibrahimox Födelseland sy
Arabiskt Fullblod
f.1899
18.75% 2 3:e led Jaskolkaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
Alias Jaskółka, Jaskoulka, Yascoulka, Yaskolka
f.1891
Polsk linje 8
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
18.75% 2 3:e led Nefisaox Födelseland gb
Arabiskt Fullblod
f.1885
†1913
1876tr10 - Dajania
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
17.19% 4 4:e led Mesaoudox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
f.1887
Ghazieh
  Egyptiska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
13.28% 6 5:e led Azizox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
f.1876
†1899
13.28% 4 4:e led Hadbanox Födelseland sa
Arabiskt Fullblod
f.1878
12.5% 1 3:e led Risslaox Födelseland gb
Arabiskt Fullblod
f.1917
Polsk linje 17 (Rodania o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
12.5% 1 3:e led Daoudox Födelseland gb
Arabiskt Fullblod
f.1899
12.5% 1 3:e led Rijmox Födelseland gb
Arabiskt Fullblod
f.1901
Polsk linje 17 (Rodania o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
12.5% 1 3:e led Narghilehox Födelseland gb
Arabiskt Fullblod
f.1895
1876tr10 - Dajania
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
11.82% 22 6:e led Zobeyniox Födelseland sa
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
f.1844
9.38% 2 4:e led Rymnikox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1876
9.38% 2 4:e led Bint Bint Nuraox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
f.1885
9.38% 2 4:e led Faliteox Födelseland tr
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
9.38% 2 4:e led Epopejaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
Alias Epopia, Epopya
f.1875
Polsk linje 8
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
9.38% 2 4:e led Heijerox Födelseland sy
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
Alias Hejir
f.1889
9.38% 2 4:e led Dajaniaox Födelseland tr
Arabiskt Fullblod
f.1876
1876tr10 - Dajania
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
8.59% 4 5:e led Yamama IIIox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
Alias Yemameh
f.1872
Ghazieh
  Egyptiska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
7.81% 2 4:e led Rose Of Sharonox Födelseland gb
Arabiskt Fullblod
f.1885
Polsk linje 17 (Rodania o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
6.64% 6 6:e led Harkanox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
Alias Harhan
6.64% 6 6:e led Azizaox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Mahruss IIox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
f.1893
6.25% 1 4:e led Berkox Födelseland gb
Arabiskt Fullblod
f.1903
1875--10 - Basilisk
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Risalaox Födelseland gb
Arabiskt Fullblod
f.1900
Polsk linje 17 (Rodania o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
5.91% 22 7:e led Sununahox Födelseland sa
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
Alias Sanuna, Snunah
f.1830
5.91% 22 7:e led Barqox Födelseland sa
Arabiskt Fullblod
Alias Barak
4.69% 2 5:e led Hamaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1868
4.69% 2 5:e led Derwiszox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
f.1865
†1880
4.69% 2 5:e led Liraox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1868
Polsk linje 8
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
4.69% 2 5:e led Kortezox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1870
Polsk linje 10 (Woloszka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
4.69% 2 5:e led Bint Nuraox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
f.1870
4.3% 4 6:e led Shueymanox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
Alias Sheeyman Al Sean, Shuwayman
f.1854
4.3% 4 6:e led Yamama IIox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
Alias Bint Ghazieh
f.1858
Ghazieh
  Egyptiska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.91% 2 5:e led Rodaniaox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
f.1869
†1889
Polsk linje 17 (Rodania o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.71% 7 7:e led Ghaziehox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
f.1850
Ghazieh
  Egyptiska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.32% 6 7:e led Harkaox Födelseland sa
Arabiskt Fullblod
Alias Harua, Usaymah
3.32% 6 7:e led Bint Faras Naqadanox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
f.1865
3.32% 6 7:e led Samhan Iox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Seyalox Födelseland gb
Arabiskt Fullblod
f.1897
Polsk linje 16 (Selma o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Mahrussox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
Alias Ibn Mahroussa, Mahruss I
f.1880
3.13% 1 5:e led Ridaaox Födelseland gb
Arabiskt Fullblod
f.1892
Polsk linje 17 (Rodania o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Bukraox Födelseland gb
Arabiskt Fullblod
f.1896
1875--10 - Basilisk
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
3.12% 3 6:e led Wazirox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
Ghazieh
  Egyptiska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
2.95% 22 8:e led Shurox Födelseland sa
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
Alias Shurr
2.95% 22 8:e led Awdahox Födelseland sa
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
Alias Awdah Al Sharka
2.34% 2 6:e led Carambaox Födelseland eg
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
f.1863
2.34% 2 6:e led Nuraox Födelseland sa
Arabiskt Fullblod
Alias Nura el Kabira, Nura I, Shakra
2.34% 2 6:e led Kreolkaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1858
Polsk linje 8
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
2.34% 2 6:e led Cercleox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1863
Polsk linje 39
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
2.34% 2 6:e led Kohejlan Abu-Argubox Födelseland eg
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
2.34% 2 6:e led Gontaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1855
Polsk linje 10 (Woloszka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
2.34% 2 6:e led Obejan Maciukox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1857
1811pl20 - Anielka
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
2.15% 4 7:e led Jerboaox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
Alias Jerbou, Jeroba I
2.15% 4 7:e led Shueymaox Födelseland sa
Arabiskt Fullblod
f.1850
1.95% 2 6:e led Kuhayla Rodaniaox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
1.95% 2 6:e led Koheilan Ajuz el Ibn Rodanox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
1.86% 7 8:e led Yamamaox Födelseland eg
Egyptisk arab
f.1845
1.86% 7 8:e led Obeyniox Födelseland eg
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
1.66% 6 8:e led Quimizox Födelseland --
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
1.66% 6 8:e led Faras Naqadanox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
1.66% 6 8:e led Udayhaox Födelseland sa
Arabiskt Fullblod
1.56% 1 6:e led Merzukox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
f.1887
1.56% 1 6:e led Ahmarox Födelseland gb
Arabiskt Fullblod
f.1890
1875sa20 - Queen of Sheeba
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
1.56% 1 6:e led Sobhaox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
f.1879
Polsk linje 16 (Selma o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
1.56% 1 6:e led Bozraox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
f.1881
1875--10 - Basilisk
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
1.56% 1 6:e led Mahroussaox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
1.39% 12 9:e led Szumka IIox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1827
1.17% 2 7:e led Zozulaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1850
Polsk linje 8
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
1.17% 2 7:e led Shalulox Födelseland iq
Arabiskt Fullblod
1.17% 2 7:e led Gontaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1844
Polsk linje 7 (Szweykowska)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
1.17% 2 7:e led Krytyka IIox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1858
Polsk linje 39
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
1.17% 2 7:e led Iskander-Baszaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1851
Polsk linje 5 (Milordka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
1.17% 2 7:e led Heladaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1850
Polsk linje 10 (Woloszka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
1.17% 2 7:e led Obejan Srebrnyox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
Alias Obejan II Srebrny
f.1851
1.17% 2 7:e led Roxolanaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1852
1811pl20 - Anielka
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
1.17% 2 7:e led Seglawi Ardzebiox Födelseland eg
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
f.1852
1.07% 4 8:e led Hajlahox Födelseland sa
Arabiskt Fullblod
Alias Dahma Najiba, Dahmeh Nejiba, Dahmeh Nejibe, Dahmet el Hamrah
f.1850
1.07% 4 8:e led Salimahox Födelseland sa
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
1.07% 4 8:e led Gharranox Födelseland eg
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
1.07% 4 8:e led Sa'adox Födelseland sa
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
0.93% 7 9:e led Al-'Arajox Födelseland eg
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
0.93% 7 9:e led Mahyubiox Födelseland eg
Egyptisk arab
f.1835
0.93% 7 9:e led Ghazala Ash Kharkaox Födelseland sa
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
0.84% 16 10:e led Hajlanox Födelseland sy
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
0.83% 6 9:e led Wadihahox Födelseland sa
Arabiskt Fullblod
0.83% 6 9:e led Sheikh Obeydox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
0.78% 1 7:e led Basiliskox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
f.1875
†1891
1875--10 - Basilisk
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
0.78% 1 7:e led Faras Saoudaox Födelseland eg
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
0.78% 1 7:e led Pharaohox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
f.1876
0.78% 1 7:e led Azrekox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
f.1881
0.78% 1 7:e led Queen Of Sheebaox Födelseland sa
Arabiskt Fullblod
f.1875
†1901
1875sa20 - Queen of Sheeba
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
0.78% 1 7:e led Selma Iox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
Polsk linje 16 (Selma o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
0.7% 12 10:e led Polkaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1808
0.59% 2 8:e led Batran-Agaox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
f.1844